Techniky fotografie 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307TECH3 ZK 2 26 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač čerpá znalosti o problematice tisku zejména spojené s převodem fotografických podkladů do tištěného média. Osvojuje si přípravu k tisku.

Posluchač na základě zvoleného obsahu katalogu syntetizuje všechny získané zkušenosti z předmětů Techniky fotografie 01-02, systematicky zkoumá nejvhodnější způsob snímání, výsledky uspořádává vzhledem ke koncepci katalogu. Svůj záměr konzultuje s pedagogem grafického designu. V tiskové přípravě spolupracuje s pedagogem a instruktorem tiskové přípravy. Výsledkem je realizace produktového katalogu, přičemž volba produktu je zcela ponechána na volbě a koncepčním přístupu studenta.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cílem tohoto předmětu je synteticky sloučit všechny poznatky o fotografování povrchu předmětů jejich struktury, skla, kovu a porcelánu pro závěrečnou práci tohoto předmětu a to je Katalog. Předpokládaná finální úprava je je tištěný katalog s adekvátní vazbou a grafickou úpravou.

Součástí přípravy na zhotovení katalogu je také několik přednášek o tiskových technikách a jejich

rozvoj až po současnost. Hlavní pozornost však bude věnována tisku z plochy - ofset, kterým je v

současné době realizována převážná část tiskové produkce. Problematikou se budeme zabývat od

předtiskové přípravy, převodu fotografií RGB - CMYK, vhodné využití tiskového rastru i vzhledem k

velikosti tištěných fotografií. Výhody amplitudně či frekvenčně modulovaného rastru, stochastický

rastr. Závěrem této teoretické přípravy je návštěva tiskárny.

Na základě těchto teoretických základů vznikne katalog výrobku, v rozsahu minimálně deseti

fotografií, volba technologie analogové či digitální bude ponecháno na rozhodnutí studenta, které

pak bude součástí obhajoby této práce.

Hlavní témata

1 – 2/

Přednášky o tiskových technikách se zaměřením na ofset, preprint, rastr

3/

Návštěva tiskárny

4-5/

Výběr a konzultace zvolených objektů, pořízení náhledových fotografií pro určení vhodné

technologie snímání, práci v exteriéru, reálného interiéru nebo ateliéru.

6-9/

Vlastní fotografická realizace, průběžné individuální konzultace

10/

konzultace s grafikem, volba formátu katalogu, volba technologie tisku a vazby, nafotografování

detailů, či celků, které by dopomohly k celkovému vyznění katalogu

11/

Preprint

12/

Realizace katalogu, vazba, společná prezentace

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Wiedemann Julius, Muller Jens: The History of Graphic Design, Taschen, 2022

Baum, Silva; Scheer, Claudia; Sievertsen, Lea: Notamuse, Niggli Verlag, 2019

White, Alex W.: The Elements of Graphic Design, Allworth Press, 2012

Glaser, Jessica: The graphic design exercise book : creative briefs to enhance your skills and develop your portfolio, Frances Lincoln, 2014

Dabner David: 100 Years of Swiss Graphic Design, Lars Müller Publishers, 2013

Collective: Graphic Design Manual, Niggli Verlag, 2019

Collective: Graphic Design School, Thames & Hudson Ltd, 2020

Doporučená:

Alton John: Painting With Light, University of California Press, 2013

Bredbury Richard: Mastering Lighting & Flash Photography : A Definitive Guide For Photographers, GMC Publications, 2021

Hunter Fil: Light - Science & Magic - An Introduction to Photographic Lighting, Taylor and Francis, 2021

Hirsch Robert: Light and Lens: Photography in the Digital Age, Routledge, 2018

Simmons Robert: Lighting in Photography, Hassell Street Press, 2021

Child John: Studio Photography: Essential Skills, Taylor & Francis Ltd, 2018

Leibovitz Annie, Fuller Alexandra: Portraits 2005-2016, Phaidon Press, 2019

Lindbergh Peter, Wender Wim: Untold Stories, Taschen, 2021

Nan Goldin: The Other Side 1972-1992, Scalo Verlag Ac, 2020

Nan Goldin: Portraits, Actes Sud, 2020

Rand Glen: Lighting And Photographing Transparent And Translucent Surfaces, Amherst Media, 2019

Photographing the Unseen World

Davies Adrian: Art and Techniques, The Crowood Press, 2020

Jaroslav Róna: Architectons and Machines, Books & Pipes, 2021

Sylva Macková, Czech Glass, VŠUP, 2018

Kehlmann Robert: The Inner Light: Sculpture by Stanislav Libensky and Jaroslava Brychtova Univ of Washington Press, 2012

Rooney E. Ashley, Purchia Barbara: Glass Art: 112 Contemporary Artists, Schiffer, 2016

Pelikan Wilhelm: The Secrets of Metals, SteinerBooks, Inc, 2016

ZAORAL, Ladislav. Fyzikální základy fotografie, 1956

SCHRODER, Gottfried. Technická optika, 1981

JIRÁČEK, M., HÁLKOVÁ, A., MORÁVEK, J. Fotografický slovník, 1955

JIRÁČEK, M. Ostrost a osvit fotografického obrazu

ŠMOK, Ján. Umělé světlo 1978

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti mohou být hodnoceni na základě docházky 80% a účasti na společných fotografických akcích. Každé cvičení bude hodnoceno podle předem daných kritérií v rámci společného setkání nad výsledky.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů