Dokumentární fotografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DOF2 ZK 2 26 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student ovládá nároky na práci během zkoušek, představení, natáčení. Zná základní specifika práce v jednotlivých žánrech. Zadání je schopen konzultovat a provádět dle specifik požadavků a účelu pořizování. Postprodukce probíhá v duchu účelu pořizovaných fotografií. Je schopen následné spolupráce s grafikem či art direktorem. Důraz je kladen jak na kvalitu a ctění tradice, tak na inovativní a nápadité řešení.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět navazuje a rozvíjí dlouhou tradici divadelní fotografie a tzv. fotosky, tzn. Fotografií které vznikají během natáčení a jsou dále využívány pro propagační účely a pro tvorbu filmových plakátů. Předmět zahrnuje kromě samotného focení i komunikaci s divadelním souborem a filmovým štábem, přítomnost na zkouškách a během natáčení. Focení pro další přidružené účely jako je např. focení kostýmů atd. Výstupy jsou postprodukčně zpracovány pro archivní účely v HR kvalitě.

Hlavní témata:

1/ úvod do kurzu, představení historického kontextu, představení programu a projektů, které budou během semestru dokumentovány, scénování a sebescénování před aparátem - Cindy Sherman, Gregory Crewdson, Jeff Wall a Inverted Odysseys

2/ Plošková animace fotografií a projekce filmu Jana Švankmajera Přežít svůj život (2010), 105min. – rozbor jednotlivých segmentů, zadání praktického cvičení

3/ Fotoska, paratext filmového díla

4/ Exkurze do sbírek UMPRUM muzea a komentovaná prohlídka fimových plakátů němé filmové éry s Petrem Štemberou

5 - 6/ Filmová fotografie: workshop Studio FAMU + individuální konzultace

7/ Český filmový plakát – přednáška kurátorky PhDr. Marty Sylvestrové

8/ Exkurze – Divadelní ústav – komentovaná prohlídka archivu divadelní fotografia a badatelny, přednáška – současná vizuální prezentace divadel

9/ Divadlo disk – rozdělení projektů

10-11/ Studium divadelní hry Ibsen: Přízraky – převod námětu do vizuální podoby, práce s námětem jako podkladem pro přípravu plakátu k divadelní hře

Návštěva generální zkouška – J. Nebeský

12/ finální prezentace – fotografie jednotlivých projektů + návrh na plakát

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Český filmový plakát 20. století. Moravská galerie v Brně, 2004.

Walter Moser, Klaus Albrecht, Film-Stills. Photography between Advertising, Art and the Cinema. Kehrer Verlag, 2016.

Ian Haydn Smith: Filmové plakáty, dějiny jednoho média

Viktor Kronbauer: Theatre Photography

Václav Chochola: Česká divadelní fotografie

Jaroslav Prokop: Divadelní fotografie

Doporučená literatura:

Česká divadelní fotografie: 1859-2017, Martina Novozámská, Martin Bernátek, Anna Hejmová, Institut umění-Divadelní ústav, 2018

Divadelní fotografie, Viktor Kronbauer, Denisa Šťastná, Institut umění-Divadelní ústav, 2017

Národní divadlo, sezona 2004/2005, Karel Cudlín, Gallery, Národní divadlo, 2005

Národní divadlo, sezona 2002/2003, Bohdan Holomíček, Gallery, Národní divadlo, 2004

Czech Film Poster of 20th Century, Moravian Gallery, 2004

Divadelní weby:

https://www.divadlodisk.cz/

https://studiohrdinu.cz/cs/

http://www.ndbrno.cz/

https://www.narodni-divadlo.cz/cs

https://www.burgtheater.at/

https://www.divadlovdlouhe.cz/

https://www.dejvickedivadlo.cz/

http://www.laputyka.cz/cs

http://www.jatka78.cz/cs

https://divadloponec.cz/

https://www.420people.org/

https://www.divadlox10.cz/cs

https://www.alfredvedvore.cz/

https://www.podpalmovkou.cz/

https://www.nazabradli.cz/cz/

https://www.hadivadlo.cz/

http://www.venuse-ve-svehlovce.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná účast na všech aktivitách v rámci předmětu (prezence minimálně 80%), pravidelné plnění zadaných témat a předkládání výsledků ke konzultacím.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů