Fotografie krajiny 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FTKR2 ZK 2 39 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 21 až 31 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač předloží:

Ucelený soubor minimálně 8 fotografií, které charakterizují danou lokalitu pod zorným úhlem pohledu jednotlivých studentů, který byl předem schválen pedagogem. Formát negativu u černobílé fotografie minimálně středoformát nebo větší. U barevné fotografie barevný negativ, inverze popřípadě po dohodě digitální fotoaparát.

Výstupem je buď 8 černobílých fotografií 30 x 40 cm na barytové podložce, nebo 8 barevných tisků formátu A3, nebo jiné formáty, např. polaroidy, diapozitivy, kyanotypie, ferrotypie nebo jiné techniky, předem konzultované v bodě 2.

Posluchač prohloubil své znalosti a dovednosti v práci spojené se zobrazováním krajiny, je schopen pracovat v týmu, připravit reprezentativní výstavní celek. Propojit technické znalosti se svým záměrem a přistupovat k jejich použití inovativním způsobem.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cílem tohoto předmětu je prohloubit a získat nové zkušenosti v oblasti krajinářské fotografie. Předmět je koncipován s důrazem na několikadenní studijně-pracovní výjezdy do předem určených lokalit. Studenti se v hodinách teorie předem seznámí s vybranou lokalitou, její historií a geologickou odlišností. Studiem fotografií autorů, kteří se touto lokalitou zabývali studenti získají teoretický základ pro svojí následnou práci. Praktické soustředění bude probíhat v období předjaří. Cílem je zúročit veškeré znalosti a dovednosti získané v předmětech související s klasickou fotografií, experimentovat v rámci předchozích zkušeností se všemi osvojenými technikami a procesy fotografického zobrazování.

Hlavní témata

1/ úvod specifik zobrazovaných lokalit – příklady zpracování, přírodní a historická specifika – inspirační zdroje

2-3/ seznámení se se zvolenou lokalitou, pomocí fotografií, filmu, textů a mapy. Zvolení tematického vymezení okruhu, či specifikace zájmu jednotlivých studentů pro zpracování dané lokality. Výběr vhodné technologie, která by nejvíce vyhovovala zvolené koncepci

4-9/ cílená práce v lokalitě, rozdělení do tvůrčích skupin a maximální ekonomické využití techniky, materiálu a dopravy. Vytvoření zvláštní skupiny pro mokrý kolodiový proces. Intenzivní společné konzultace a diskuze – společné hledání řešení problémů, prezentace individuální práce v lokalitě

10/ konzultace stanovených výstupů - korektura

11-12/ společná prezentace, finální výběr výstupů, příprava na společnou výstavu,

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Cheetham Mark: Landscape into Eco Art: Articulations of Nature Since the ’60s, Pennsylvania State University Press, 2019

Koudelka Josef, Barré Francois: Industries, Fragment, 2017

Godfrey Anne C.: Active Landscape Photography Theoretical Groundwork for Landscape Architecture, Taylor & Francis, 2020

Doporučené:

Lippard Lucy R.: Undermining: A Wild Ride Through Land Use, Politics, and Art in the Changing West, The New Press, 2014

Koudelka Josef, Irena Šorfová: De-creazione, Národní galerie v Praze, 2018

Malpas William: Land Art in Close-up, Crescent Moon Publishing, 2008

Kastner Jefferey: Land and Environmental Art, Phaidon, 2010

Monoian Elizabeth, Ferry Robert: Land Art of the 21st Century: Land Art Generator Initiative at Fly Ranch, Hirmer, 2020

Locke Adrain, Shane Robert, Bowditch Lucy: Art & Place: Site-Specific Art of the Americas, Phaidon, 2013

Iversen Margaret: Beyond Pleasure - Freud, Lacan, Barthes, Pennsylvania State University Press, 2017

Patrizio Andrew: The ecological eye: Assembling an ecocritical art history, Rethinking Art's Histories, 2021

Malpas William: Land Art in Close-up, Crescent Moon Publishing, 2008

Monoian Elizabeth, Ferry Robert: Land Art of the 21st Century: Land Art Generator Initiative at Fly Ranch, Hirmer, 2020

Demos T. J.: Decolonizing Nature: Contemporary Art and the Politics of Ecology, Sternberg Press, 2016

Koudelka Josef, Irena Šorfová: De-creazione, Národní galerie v Praze, 2018

Koudelka Josef, Barré Francois: Industries, Fragment, 2017

Koudelka Josef: Wall, Aperture, 2013

Helmreich Anne: Nature's Truth- Photography, Painting, and Science in Victorian Britain, 2016

Malpas William: Land Art in Close-up, Crescent Moon Publishing, 2008

Kastner Jefferey: Land and Environmental Art, Phaidon, 2010

Monoian Elizabeth, Ferry Robert: Land Art of the 21st Century: Land Art Generator Initiative at Fly Ranch, Hirmer, 2020

Reich, Jan: Bohemia, Galerie Nový Svět, Praha 2005

Bárta, J., Helfert, Z., Horníčková, D., Lutterer, I., Dejmal, I., Jůn, L.., Kotalík, J. T.: Letem českým světem 1898/1998, Studio JB, Lomnice nad Popelkou1999

Ptáček, Josef: Země krásná, Knižní klub, 2009

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na všech akcích v rámci předmětu, prezence 80%, samostatná tvůrčí práce, zapojení se do týmu

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů