Fotografie krajiny 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FTKR2 zkouška 2 39 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 21 až 31 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač předloží:

Ucelený soubor minimálně 8 fotografií, které charakterizují danou lokalitu pod zorným úhlem pohledu jednotlivých studentů, který byl předem schválen pedagogem. Formát negativu u černobílé fotografie minimálně středoformát nebo větší. U barevné fotografie barevný negativ, inverze popřípadě po dohodě digitální fotoaparát.

Výstupem je buď 8 černobílých fotografií 30 x 40 cm na barytové podložce, nebo 8 barevných tisků formátu A3, nebo jiné formáty, např. polaroidy, diapozitivy, kyanotypie, ferrotypie nebo jiné techniky, předem konzultované v bodě 2.

Posluchač prohloubil své znalosti a dovednosti v práci spojené se zobrazováním krajiny, je schopen pracovat v týmu, připravit reprezentativní výstavní celek. Propojit technické znalosti se svým záměrem a přistupovat k jejich použití inovativním způsobem.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cílem tohoto předmětu je prohloubit a získat nové zkušenosti v oblasti krajinářské fotografie. Předmět je koncipován s důrazem na několikadenní studijně-pracovní výjezdy do předem určených lokalit. Studenti se v hodinách teorie předem seznámí s vybranou lokalitou, její historií a geologickou odlišností. Studiem fotografií autorů, kteří se touto lokalitou zabývali studenti získají teoretický základ pro svojí následnou práci. Praktické soustředění bude probíhat v období předjaří. Cílem je zúročit veškeré znalosti a dovednosti získané v předmětech související s klasickou fotografií, experimentovat v rámci předchozích zkušeností se všemi osvojenými technikami a procesy fotografického zobrazování.

Hlavní témata

1/ úvod specifik zobrazovaných lokalit – příklady zpracování, přírodní a historická specifika – inspirační zdroje

2-3/ seznámení se se zvolenou lokalitou, pomocí fotografií, filmu, textů a mapy. Zvolení tematického vymezení okruhu, či specifikace zájmu jednotlivých studentů pro zpracování dané lokality. Výběr vhodné technologie, která by nejvíce vyhovovala zvolené koncepci

4-9/ cílená práce v lokalitě, rozdělení do tvůrčích skupin a maximální ekonomické využití techniky, materiálu a dopravy. Vytvoření zvláštní skupiny pro mokrý kolodiový proces. Intenzivní společné konzultace a diskuze – společné hledání řešení problémů, prezentace individuální práce v lokalitě

10/ konzultace stanovených výstupů - korektura

11-12/ společná prezentace, finální výběr výstupů, příprava na společnou výstavu,

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Cheetham Mark: Landscape into Eco Art: Articulations of Nature Since the ’60s, Pennsylvania State University Press, 2019

Koudelka Josef, Barré Francois: Industries, Fragment, 2017

Godfrey Anne C.: Active Landscape Photography Theoretical Groundwork for Landscape Architecture, Taylor & Francis, 2020

Doporučené:

Lippard Lucy R.: Undermining: A Wild Ride Through Land Use, Politics, and Art in the Changing West, The New Press, 2014

Koudelka Josef, Irena Šorfová: De-creazione, Národní galerie v Praze, 2018

Malpas William: Land Art in Close-up, Crescent Moon Publishing, 2008

Kastner Jefferey: Land and Environmental Art, Phaidon, 2010

Monoian Elizabeth, Ferry Robert: Land Art of the 21st Century: Land Art Generator Initiative at Fly Ranch, Hirmer, 2020

Locke Adrain, Shane Robert, Bowditch Lucy: Art & Place: Site-Specific Art of the Americas, Phaidon, 2013

Iversen Margaret: Beyond Pleasure - Freud, Lacan, Barthes, Pennsylvania State University Press, 2017

Patrizio Andrew: The ecological eye: Assembling an ecocritical art history, Rethinking Art's Histories, 2021

Malpas William: Land Art in Close-up, Crescent Moon Publishing, 2008

Monoian Elizabeth, Ferry Robert: Land Art of the 21st Century: Land Art Generator Initiative at Fly Ranch, Hirmer, 2020

Demos T. J.: Decolonizing Nature: Contemporary Art and the Politics of Ecology, Sternberg Press, 2016

Koudelka Josef, Irena Šorfová: De-creazione, Národní galerie v Praze, 2018

Koudelka Josef, Barré Francois: Industries, Fragment, 2017

Koudelka Josef: Wall, Aperture, 2013

Helmreich Anne: Nature's Truth- Photography, Painting, and Science in Victorian Britain, 2016

Malpas William: Land Art in Close-up, Crescent Moon Publishing, 2008

Kastner Jefferey: Land and Environmental Art, Phaidon, 2010

Monoian Elizabeth, Ferry Robert: Land Art of the 21st Century: Land Art Generator Initiative at Fly Ranch, Hirmer, 2020

Reich, Jan: Bohemia, Galerie Nový Svět, Praha 2005

Bárta, J., Helfert, Z., Horníčková, D., Lutterer, I., Dejmal, I., Jůn, L.., Kotalík, J. T.: Letem českým světem 1898/1998, Studio JB, Lomnice nad Popelkou1999

Ptáček, Josef: Země krásná, Knižní klub, 2009

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na všech akcích v rámci předmětu, prezence 80%, samostatná tvůrčí práce, zapojení se do týmu

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 113
Ateliér A KF

(Lažanský palác)
STECKER M.
13:10–14:45
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:10–14:45 Martin STECKER Ateliér A KF
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů