Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ - bakalář_2022 – 1. ročník

Studijní program: Fotografie
Katedra fotografie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška 307KLZK1 ZK 2 30P 307KLZK2 ZK 2 30P
Výstavní projekt 307VYST1 ZK 4 2T
Výstavní projekt
 
307VPRO2 ZK 4 2T
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních 305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16CS
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24CS
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24CS
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 20CS
Úvod do audiovizuálních studií FAMU 373UDAS Z 2 2PT
Ateliér klasické fotografie 1 307AKLF1 ZK 4 24CS
Chemické základy fotografie 307CHF1 ZK 2 2ST 307CHF2 ZK 2 2ST
Dějiny a teorie fotografie 307DATF1 ZK 4 4PT 307DATF2 ZK 4 4PT
Digitální zpracování obrazu 307DZ1 ZK 2 26CS 307DZ2 ZK 2 26CS
Forma a obsah uměleckého díla 307FOUD1 ZK 2 24SS 307FOUD2 ZK 2 28SS
Fotografie architektury 307FA1 ZK 2 39CS
Fotografie krajiny 307FTKR1 ZK 2 39CS 307FTKR2 ZK 2 39CS
Katedrové soustředění 307KAS1 Z 1 16CS
Optické základy fotografie 307OZF1 ZK 2 13CS 307OZF2 ZK 2 13CS
Portfolio
 
307PO1 ZK 2 2ST
Přednášky hostů 307PRHO1 Z 1 12PS 307PRHO2 Z 1 12PS
Techniky fotografie 307TECH1 ZK 2 26CS 307TECH2 ZK 2 26CS
Úvod do současného grafického designu 307USGD ZK 2 1ST
Minimální počet kreditů za semestr 33 22
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU1 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinně volitelné předměty
Ateliéry KFB V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 20 kreditů
Dílny KF V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Dějiny kultury_KF
Spektrum audiovize_KF
Volitelné předměty Bc - pouze pro KF
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly KF
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 39 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -9 -1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Volitelné předměty Bc - pouze pro KF [307VPB_2022]

307VPBF_1920 #

Dějiny kultury_KF [307VVD]

300SPK119204K #

Spektrum audiovize_KF [307VVS]

300SPA119204K #

Tělesná výchova [703STV_2022]

703STV_2020 #

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Metodologický seminář pro bakaláře (305SMS) PZ Bakalářskou prací
Ateliér nové estetiky 3 (307ANE3) PZ Absolventským výkonem
Ateliér nové estetiky 4 (307ANE4) PZ Absolventským výkonem
Ateliér nové estetiky 5 (307ANE5) PZ Absolventským výkonem
Ateliér nové estetiky 6 (307ANE6) PZ Absolventským výkonem
Ateliér dokumentární fotografie 2 (307ADF2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér dokumentární fotografie 3 (307ADF3) PZ Absolventským výkonem
Ateliér dokumentární fotografie 4 (307ADF4) PZ Absolventským výkonem
Ateliér dokumentární fotografie 5 (307ADF5) PZ Absolventským výkonem
Ateliér dokumentární fotografie 6 (307ADF6) PZ Absolventským výkonem
Ateliér imaginativní fotografie 2 (307ATIF2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér imaginativní fotografie 3 (307ATIF3) PZ Absolventským výkonem
Fotografie architektury 1 (307FA1) PZ Absolventským výkonem
Fotografie architektury 2 (307FA2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér klasické fotografie 1 (307AKLF1) PZ Absolventským výkonem
Ateliér klasické fotografie 2 (307AKLF2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér klasické fotografie 3 (307AKLF3) PZ Absolventským výkonem
Ateliér klasické fotografie 4 (307AKLF4) PZ Absolventským výkonem
Ateliér klasické fotografie 5 (307AKLF5) PZ Absolventským výkonem
Ateliér klasické fotografie 6 (307AKLF6) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 1 (307GRD1) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 2 (307GRD2) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 3 (307GRD3) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 4 (307GRD4) PZ Absolventským výkonem
Ateliér imaginativní fotografie 4 (307ATIF4) PZ Absolventským výkonem
Ateliér imaginativní fotografie 5 (307ATIF5) PZ Absolventským výkonem
Ateliér imaginativní fotografie 6 (307ATIF6) PZ Absolventským výkonem
Dějiny a teorie fotografie 1 (307DATF1) ZT Bakalářskou prací
Dějiny a teorie fotografie 2 (307DATF2) ZT Bakalářskou prací
Seminář bakalářské práce 1 (307SEMB1) PZ Bakalářskou prací
Digitální zpracování obrazu 1 (307DZ1) PZ Absolventským výkonem
Studiová fotografie 1 (307STFO1) PZ Absolventským výkonem
Studiová fotografie 2 (307STFO2) PZ Absolventským výkonem
Techniky fotografie 1 (307TECH1) PZ Absolventským výkonem
Techniky fotografie 2 (307TECH2) PZ Absolventským výkonem
Techniky fotografie 3 (307TECH3) PZ Absolventským výkonem
Optické základy fotografie 1 (307OZF1) PZ Absolventským výkonem
Optické základy fotografie 2 (307OZF2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér nové estetiky 2 (307ANE2) PZ Absolventským výkonem
Dokumentární fotografie 1 (307DOF1) PZ Absolventským výkonem
Dokumentární fotografie 2 (307DOF2) PZ Absolventským výkonem
Nová média a multimédia 1 (307NOMM1) PZ Absolventským výkonem
Úvod do současného grafického designu (307USGD) PZ Absolventským výkonem
Digitální zpracování obrazu 2 (307DZ2) PZ Absolventským výkonem
Nová média a 3D grafika 2 (307NMD2) PZ Absolventským výkonem
Současná fotografie a umění 1 (307SOFU1) ZT Bakalářskou prací
Současná fotografie a umění 2 (307SOFU2) ZT Bakalářskou prací
Příprava na uměleckou část SZZ (307PUCS) PZ Absolventským výkonem
Forma a obsah uměleckého díla 1 (307FOUD1) PZ Absolventským výkonem
Forma a obsah uměleckého díla 2 (307FOUD2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér Intermédia 2 (307ATI2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér Intermédia 3 (307ATI3) PZ Absolventským výkonem
Ateliér Intermédia 4 (307ATI4) PZ Absolventským výkonem
Ateliér Intermédia 5 (307ATI5) PZ Absolventským výkonem
Ateliér Intermédia 6 (307ATI6) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 1 (307VYST1) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 2 (307VPRO2) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 3 (307VYST3) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 4 (307VPRO4) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (307KLZK1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (307KLZK2) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (307KLZK3) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 4 (307KLZK4) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 5 (307KLZK5) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška před SZZ (307KLSZ) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 5 (307VYST5) PZ Absolventským výkonem
Seminář bakalářské práce 2 (307SEMB2) PZ Bakalářskou prací
Dějiny a teorie fotografie 1 (307DATF1) ZT Zkouška z teorie, dějin a technik fotografie (S307BCTF)
Dějiny a teorie fotografie 2 (307DATF2) ZT
Digitální zpracování obrazu 1 (307DZ1) ZT
Digitální zpracování obrazu 2 (307DZ2) ZT
Dílna nestandardních fotografických technik (307DNF) ZT
Chemické základy fotografie 1 (307CHF1) ZT
Chemické základy fotografie 2 (307CHF2) ZT
Optické základy fotografie 1 (307OZF1) ZT
Optické základy fotografie 2 (307OZF2) ZT
Současná fotografie a umění 1 (307SOFU1) ZT
Současná fotografie a umění 2 (307SOFU2) ZT
Techniky fotografie 1 (307TECH1) ZT
Techniky fotografie 2 (307TECH2) ZT
Techniky fotografie 3 (307TECH3) ZT