Zjednodušený studijní plán Fotografie CZ - bakalář_2022

Katedra fotografie

Studijní program: Fotografie

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307AKLF1 Ateliér klasické fotografie 1 ZK 4
307DATF1 Dějiny a teorie fotografie 1 ZK 4
307DZ1 Digitální zpracování obrazu 1 ZK 2
307FOUD1 Forma a obsah uměleckého díla 1 ZK 2
307FTKR1 Fotografie krajiny 1 ZK 2
307CHF1 Chemické základy fotografie 1 ZK 2
307KAS1 Katedrové soustředění 1 Z 1
307KLZK1 Klauzurní zkouška 1 ZK 2
307OZF1 Optické základy fotografie 1 ZK 2
309POA Praktika oboru animovaná tvorba Z 1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba Z 1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba Z 1
307POF Praktika oboru fotografie Z 1
304POK Praktika oboru kamera Z 1
305POP Praktika oboru produkce Z 1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm Z 1
307PRHO1 Přednášky hostů 1 Z 1
307TECH1 Techniky fotografie 1 ZK 2
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU Z 2
307USGD Úvod do současného grafického designu ZK 2
307VYST1 Výstavní projekt 1 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 39
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Ateliéry KFB
výběr ze skupiny Dílny KF
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KF
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KF
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KF
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KF
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
307DATF2 Dějiny a teorie fotografie 2 ZK 4
307DZ2 Digitální zpracování obrazu 2 ZK 2
307FOUD2 Forma a obsah uměleckého díla 2 ZK 2
307FA1 Fotografie architektury 1 ZK 2
307FTKR2 Fotografie krajiny 2 ZK 2
307CHF2 Chemické základy fotografie 2 ZK 2
307KLZK2 Klauzurní zkouška 2 ZK 2
307OZF2 Optické základy fotografie 2 ZK 2
307PO1 Portfolio 1 ZK 2
307PRHO2 Přednášky hostů 2 Z 1
307TECH2 Techniky fotografie 2 ZK 2
307VPRO2 Výstavní projekt 2 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 31
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Ateliéry KFB
výběr ze skupiny Dílny KF
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KF
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KF
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KF
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KF
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 70

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
307DOF1 Dokumentární fotografie 1 ZK 2
307GRD1 Grafický design a fotografie 1 ZK 2
307KAS2 Katedrové soustředění 2 Z 1
307KLZK3 Klauzurní zkouška 3 ZK 2
307PRHO3 Přednášky hostů 3 Z 1
307SOFU1 Současná fotografie a umění 1 ZK 4
307STFO1 Studiová fotografie 1 ZK 2
307TECH3 Techniky fotografie 3 ZK 2
307VYST3 Výstavní projekt 3 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Ateliéry KFB
výběr ze skupiny Dílny KF
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KF
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KF
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KF
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KF
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307DOF2 Dokumentární fotografie 2 ZK 2
307FA2 Fotografie architektury 2 ZK 2
307GRD2 Grafický design a fotografie 2 ZK 2
307KLZK4 Klauzurní zkouška 4 ZK 2
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
307PO2 Portfolio 2 ZK 2
307PRHO4 Přednášky hostů 4 Z 1
307SOFU2 Současná fotografie a umění 2 ZK 4
307STFO2 Studiová fotografie 2 ZK 2
307VPRO4 Výstavní projekt 4 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Ateliéry KFB
výběr ze skupiny Dílny KF
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KF
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KF
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KF
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KF
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 14
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307GRD3 Grafický design a fotografie 3 ZK 2
307KAS3 Katedrové soustředění 3 Z 1
307KLZK5 Klauzurní zkouška 5 ZK 2
307NOMM1 Nová média a multimédia 1 ZK 2
307PRHO5 Přednášky hostů 5 Z 1
307SEMB1 Seminář bakalářské práce 1 Z 4
307VYST5 Výstavní projekt 5 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 16
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Ateliéry KFB
výběr ze skupiny Dílny KF
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KF
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KF
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KF
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KF
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307GRD4 Grafický design a fotografie 4 ZK 2
307KLSZ Klauzurní zkouška před SZZ ZK 2
307NMD2 Nová média a 3D grafika 2 ZK 2
307PO3 Portfolio 3 ZK 2
307PRHO6 Přednášky hostů 6 Z 1
307PTC Příprava na technickou část SZZ Z 1
307PUCS Příprava na uměleckou část SZZ Z 1
307SEMB2 Seminář bakalářské práce 2 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 15
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Ateliéry KFB
výběr ze skupiny Dílny KF
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KF
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KF
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KF
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KF
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 29
Celkem kreditů za ročník 60