Forma a obsah uměleckého díla 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FOUD1 zkouška 2 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování kurzu uchazeč vnímá svoji tvorbu v souvislostech svého kreativního procesu, je si vědom svých aspirací, stereotypů a kýčovité složce kreativního procesu. Kultivuje svoji tvorbu na základě vlastní analýzy a na základě feedbacku pedagoga a spolu studujících. Učí se kritickému přístupu a kritické diskusi.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět - Forma a obsah uměleckého díla je koncipován jako předmět v prvním ročníku bakalářského studia, v němž si studenti osvojují koncepční přístupy ve vlastní tvorbě, učí se formulovat svůj záměr v rámci zadání a prohlubují propojení své tvorby v rámci historického kontextu.

První semestr pracuje s obecnými pojmy – kvalita /charakteristika uměleckého díla vs. kýč vs. banalita, s kterými posluchači pracují při ztvárňování archetypů, tvorbě fiktivní postavy, asociativních postupů a tvorbě manuálu. Učí se pracovat a vytvářet pozitivní kritický přístup. V teoretické části zpracovávají formou prezentace vybrané kapitoly z historie vizuálního umění od druhé poloviny 20-tého století do současnosti, přičemž je kladen důraz na historicko-politický kontext.

Hlavní témata

1/ interaktivní hra na téma archetypy

2/ definice kvalit umění / definice kvalit kýče

3/ rozbor interaktivní hry – role archetypů, jejich pojetí v umění a v kýči

4/ kvalita autentičnosti – deník

5/ rozbor kýče v myšlení

6/ stereotypy– jejich odraz v humoru

7/ smysl vtipu v umění – myšlenková zkratka – myšlení v kulturně historickém kontextu

8/ prezentace vybraných uměleckých směrů a slohů v historicko-politickém kontextu a na pozadí konkrétních událostí

9/ asociativní myšlení

10/ vytváření příběhů založených na asociacích

11/ tradice v myšlení

12/ návod vs rituál

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Kundera Milan: Unbearabe lightness of being, Harpes Collins Publisher, 2019

Reclam Philipp: Kitsch – Gruter, 2012

Olalquiaga Celeste: Thi Artificial Kingdom, Panthon books 2018

Jung K. G.: The Archetypes and the collective Unconscious, 1958

Doporučená:

Tomáš Kulka: Umění a kýč

Václav Bělohradský: Mezi světy a mezisvěty

Christian Norberg-Schulz: Genius Loci

Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí

Paul Johnson: Dějiny 20-tého století

José Pichoán: Dějiny umění 9 – 12

Miroslav Petříček: Myšlení obrazem

Stéphane Pincas a Marc Loiseau: Dějiny reklamy

Karel Císař: Signatury všech věcí

Karel Císař: Abeceda věcí

Tomáš Pospiszyl: Asociativní dějepis umění

Hodnoticí metody a kritéria

80% docházka, včasné plnění zadaných úkolů, povinná účast na závěrečné společné prezentaci výsledků

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)
ŠIMLOVÁ Š.
14:50–16:25
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:50–16:25 Štěpánka ŠIMLOVÁ Učebna KF 112
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů