Chemické základy fotografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307CHF1 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ČERNOHORSKÝ, Jiří PETERA, Martin STECKER

Obsah

Předmět je zaměřen na získání základních teoretických znalostí a manuálních dovedností tak, aby studenti byli v průběhu dalšího studia schopni uplatnit získané poznatky ve vlastní, výtvarně orientované, tvorbě.

V teoretických přednáškách se studenti seznámí s teorií fotografického procesu. Získají znalosti o principu záznamu fotografického obrazu, typech a stavbě fotografických materiálů, o jejich zpracování a hodnocení.

V průběhu praktických cvičení potom naváží na teoretické znalosti a osvojí si manuální zručnost při zpracování fotografických materiálů; seznámí se a v praxi se naučí používat některé specifické zpracovatelské techniky černobílého zpracovatelského procesu.

Hlavní témata:

1 - 3/ úvod do kurzu, teoretické přednášky na téma princip fotografického záznamu obrazu a obecné schéma zpracování černobílých fotografických materiálů.

4/ Vyvolávání negativních materiálů (formáty 135, 120 a listové filmy) – teoretický úvod, praktické ukázky, praktická cvičení

5/ Faktory ovlivňující míru vyvolávání – teoretický exkurz, ukázky, praktické cvičení

6-7/ Typy fotografických pozitivních materiálů (podložky, povrchy, gradace, spektrální citlivost) – teorie, praktické ukázky, praxe

8-9/ Zpracování pozitivních černobílých materiálů – teoretický úvod, praktické ukázky, praxe

10-11/ Záznam na barevné materiály a jejich zpracování– teoretický úvod, praktické ukázky, praxe

12/ Retuš a finalizace černobílých kopií

Výsledky učení

Na základě důsledného propojení teorie, ukázek standardního zpracování, netradičních řešení, anomálií a hlavně důrazu na vlastní práci a experiment se studenti seznámí se zpracovatelským procesem jak po teoretické, tak praktické stránce.

V souhrnu tak studenti získají ucelený přehled o vzniku fotografického obrazu, jeho modifikaci a aplikaci. Budou tak v plném rozsahu schopni vlastní fotografické tvorby.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

ROGERS, DAVID N. The Chemistry of Photography: From Classical to Digital Technologies, Danercon Ltd, 2007. ISBN: 978-0-85404-273-9 (https://ia803208.us.archive.org/1/items/The_Chemistry_of_Photography_From_Classical_to_Digital_Technologies/The_Chemistry_of_Photography_From_Classical_to_Digital_Technologies.pdf)

Mees, C.E.Kenneth. The Theory of the Photographic process, The Macmillan Comp., New York 1945.

TAUSK, Petr. Materiály pro černobílou fotografii: (správná volba a použití). Praha: SNTL, 1973. ISBN 04-302-73.

SOUČEK, Ludvík. Speciální fotografické techniky. Praha: Orbis, 1967. ISBN 11-033-67.

TOMÁŠEK, Zdeněk. Fotografie pro každého. Druhé. Praha: Orbis, 1971. ISBN 11-038-71.

KOBLIC, Přemysl. Využití vadného fotografického materiálu. Praha: Vydavatelství ROH-Práce a Čs. svaz socialistické fotografie, 1951. (ISBN ???).

ŠIMEK, Jaroslav. Fotografické techniky. Praha: PRÁCE, 1969. ISBN 24-102-69.

POLÁŠEK, Jaroslav. Amatérská fotografie a fotografika. Praha: Merkur, 1986. ISBN 51-552-86.

ŠIMKOVÁ, Marie a Jaroslav ŠIMEK. Kvalifikační příručka fotografa a laboranta. Praha: PRÁCE, 1973. ISBN 24-090-73.

KULHÁNEK, Jaroslav a Jaroslav ŠTVERÁK. Fotografický receptář. 4. vydání. Praha: Merkur, 1977. ISBN 51-217-77.

ŠIMEK, Jaroslav a Jaroslav ŠTVERÁK. Zvláštní fotografické postupy. 2. vydání. Praha: PRÁCE, 1980. ISBN 24-046-80.

JUNGE, Karl-Wilhelm a Gunter HUBNER. Fotografická chemie. Praha: SNTL, 1987. ISBN 04-603-86.

TOMÁŠEK, Zdeněk. Fotografické chemikálie. Praha: Merkur, 1982. ISBN 51-424-82.

Praktická fotografie. Praha: SNTL, 1972. ISBN 04-005-72.

Polášek, Miloš. Klasická fotografie v digitálním věku, Moravská Ostrava: En Face, 2012. ISBN 978-80-87264-12-6

Hodnoticí metody a kritéria

ZK ústní na základě odevzdaného závěrečného praktického cvičení.

Aktivní účast v teoretické i praktické části, plnění dílčích praktických cvičení, odevzdání závěrečného praktického cvičení.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Jiří PETERA
Jiří ČERNOHORSKÝ

ONLINE nebo Beroun přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů