Grafický design a fotografie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307GRD1 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět Grafický design a fotografie 1 navazuje na úvodní seminář grafického designu a rozvíjí u studentů jejich další dovednosti a znalosti. Pro studenty fotografie sice není tato disciplína ústředním námětem jejich zájmu, nicméně pro ně může být dobrým nástrojem prezentace, či komunikace některých témat. Výsledkem výuky by měla být schopnost dále využívat vlastní vizuální materiál pro výstupy, kde je potřeba pracovat s určitou časovostí, kde se prezentují ucelené soubory, nebo kde je obraz následně kombinován s textem a dalšími grafickými prvky. Při realizaci takových projektů se prohlubují nejen znalosti softwaru, ale i schopnost lépe artikulovat své postoje a nahlížet svou práci kriticky.

Forma studia

Výuka v semináři probíhá formou individuálních konzultací, prezentací ukázek a vysvětlováním práce v programech.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je absolvování semináře Úvod do současného grafického designu 2

Obsah kurzu

1/ Volba formátu tiskoviny

2/ Nastavení layoutu ve vztahu k formátu

3/ Logika horizontálních linií

4/ Gradace obsahu

5/ Práce s textem (základy hladké sazby)

6/ Výtvarný kontrast (detail / celek)

7/ Typy vazeb a volba materiálu

8/ Kombinace práce s programy InDesign, Illustrator, Photoshop a Acrobat

9/ Revize a konzultace obsahu a smyslu zvoleného formátu produktového katalog, revize vstupů

10/ Konzultace návrhů řešení produktového katalogu a inspirační zdroje

11/ Kontrola předtiskové přípravy a výsledků tisku

12/ Společná prezentace a hodnocení výsledků

Výstup: Produktový katalog + osobní vizitka

Doporučená nebo povinná literatura

Technika:

ANTON, Kelly Kordes, CRUISE, John, eds. Adobe InDesign CC: Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, Brno, 2017. ISBN 978-80-251-4857-0

WOOD, Brian. Adobe Illustrator CC: Ai : oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-80-251-4862-4.

BERAN, Vladimír, ed. Aktualizovaný typografický manuál. Osmé vydání. Praha: Kafka design, 2012. ISBN 978-80-260-7606-3

SAMARA, Timothy. Grafický design: Základní pravidla a způsoby jejich porušování. Praha: Slovart, 2016 (2. doplněné vydání). ISBN 978-80-7529-046-5

https://helpx.adobe.com/cz/indesign/tutorials.html

Inspirace:

BAUR, Ruedi, BOOM, Irma, GOGGIN, James, eds. Area 2. London, New York: Phaidon Press, 2008. ISBN 978-0-7148-4855-6

BEEKE, Anthon, BELL, Nick, CATO, Ken, eds. Area. London, New York: Phaidon Press, 2003. ISBN 978-0-7148-4325-4

BERGER, John. Způsoby vidění. Praha: Labyrint, 2016. Labyrint fresh eye. ISBN 978-80-87260-78-4.

BROUSIL, Tomáš, DOČEKALOVÁ, Petra, eds. Typo 9010: Czech Digitized Typeface 1990–2010. Praha: BiggBoss, 2015. ISBN 978-80-906019-5-6

TWEMLOW, Alice. K čemu je grafický design?. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-027-3.

TWOPOINTS.NET, ed. Pretty Ugly: Visual Rebellion in Design. Berlin: Gestalten, 2012. ISBN 978-3-89955-423-6

BOSÁK, Petr, JANSA, Robert, eds. Proto: Grafický design a současné umění. Praha: tranzit.cz, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013. ISBN 978-80-87259-22-1, ISBN 978-80-86863-60-3, ISBN 978-80-905691-0-2

SELBY, Aimee, ed. Art and Text. London: Black Dog Publishing, 2009.

ISBN 978-1-906155-65-0

Weby:

fontsinuse.com

trendlist.org

typographicposters.com

picto.cz

mindsparklemag.com

crapisgood.com

posterzine.com

superpaper.de

zitaoberwalder.com

ao-publishing.com

onomatopee.net

velvetyne.fr

Historie:

AYNSLEY, Jeremy. A Century of Graphic Design. New York: Barron’s Educational Series, 2001. ISBN 0-7641-5324-2

HOLLIS, Richard. Stručná historie grafického designu. Praha: Rubato, 2014. Eseje (Rubato). ISBN 978-80-87705-27-8.

LIVINGSTON, Alan; LIVINGSTON Isabella. Dictionary of Graphic Design and Designers. 3rd ed. London: Thames & Hudson, 2012. World of art. ISBN 978-0-500-20413-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zimní semestr – zkouška

Letní semestr – zkouška

Předmětem hodnocení je odevzdání finálního souboru, makety, či fotodokumentace realizovaného projektu. Hodnotí se výtvarná invence, ale i technické zpracování dokumentu.

Předpokladem pro udělení zápočtu je pravidelná účast na semináři.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů