Digitální zpracování obrazu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DZ1 ZK 2 26 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Vladan KRUMPL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladan KRUMPL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá základní přehled o práci s fotografií v digitálním prostředí od pořízení do předání do tisku. Osvojí si a prohloubí svoji práci s aplikací Photoshop, získá praktické zkušenosti prací na postprodukci svých fotografií. Získá znalosti o správě barev a profilů, má zkušenost s kontrolním náhledem a tiskem.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí o digitálním bitmapovém obrazu v celé šíři digitálního obrazového workflow - jeho pořízení, editaci a finalizaci. Výuka je vedena jak teoreticky, tak i prakticky. Jedná se o kontaktní výuku zaměřenou na získání praktických dovedností při digitální postprocesu obrazových dat s vysoce individuálním přístupem, respektujícím úroveň posluchače v předmětu.

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky. Tedy rozpis témat do 12 týdnů výuky (tam, kde to moc nedává smysl, tak to nutné není - např. klauzury … nebo lze rovněž uvádět něco ve smyslu třeba 1–4 jedno téma, 5-8 druhé téma, 9 –12 třetí téma … nebo alespoň třeba v odrážkách vyjmenovat nějaká klíčová témata)

1-3/ V úvodu teoretické části budou studenti seznámeni se základními pojmy z oblasti digit. fotografie - se způsoby definování barev (barevné modely), s metodami komprimace obrazových dat a se základními obrazovými (bitmapovými) grafickými formáty.

4-5/ Základní funkce a principy periferních zařízení používaných při tvorbě a finalizaci digitálních obrazů.

6-9/ Editace fotografií v aplikaci Adobe Photoshop – úpravy fotografie jednak podle okruhů dodaných cvičení, jednak své vlastní především z předmětů Techniky Fotografie 01 a dalších praktických předmětů

10-12/ Základním principy - správa barev a aplikaci ICC profilů v Adobe Photoshopu při kontrolním náhledu a při tisku.

Doporučená nebo povinná literatura

www.krumpl.cz/photoshopcz

Scott Kelby, Tipy a triky pro Photoshop, Computer Press 2018

Cath Caldwellová, Grafický design pro každého, Universum, 2020

Abhay Sharma, UnderstandingColor Management (2nd edition), Wiley, 2018

Yuri Kuznetsov, Principles of Image Printing Technology, Springer, 2021

Jeff Schewe, The Digital Print, Peachprint Press, 2014

Manuals - Adobe Photoshop CC

www.youtube.com - channel Piximperfect

https://helpx.adobe.com/sea/photoshop/tutorials.html

www.youtube.com - channel Envato Tuts+

www.lynda.com

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, docházka 80%, plnění průběžných úkolů

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TR 131
PC učebna KF

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
KRUMPL V.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:20–18:55 Vladan KRUMPL PC učebna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů