Studiová fotografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307STFO2 zkouška 2 26 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prohloubil své znalosti a dovednosti v práci se světlem s důrazem na barevnou fotografii. Umí volit vhodnou techniku vzhledem k záměru a umí pracovat i s omezenými zdroji světla. Je schopen hledat alternativní způsoby řešení vzhledem k daným podmínkám bez vlivu na kvalitu fotografie. Svoji experimentální praxí rozvinul rejstřík svých vyjadřovacích prostředků. Má široký přehled o netradičních způsobech práce se světlem.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět navazuje na Studiovou fotografii 01 a rozvíjí již nabyté znalosti a zkušenosti především v oblasti znalosti světelných zdrojů a zacházení s nimi. Koncepce předmětu akcentuje nárok na vůli studentů k experimentu, vlastním pokusům a inovativním přístupům v rámci fotografického studia. Kurz zaměřuje na barevnou fotografii v experimentální rovině. Studenti zpracovávají svůj volný fotografický soubor v rozsahu 6 fotografií. Inspirací jim může být předvedení práce s UV světlem, kombinace různých alternativních světelných zdrojů, použití barevných filtrů, projekce a dalších nestandardních postupů. Fenomén barvy je také představen ve své exaktní podobě. Praktická výuka studentům představuje základní i pokročilé metody použití měřících a kalibračních tabulek a jejich význam v postprodukci.

Hlavní témata

1-2/ Představení obsahu předmětu, seznámení s technikou a prostředím, které budou studenti používat, představení inspiračních zdrojů

3/ Práce s UV světlem – demonstrace + cvičení

4/ Kombinace různých alternativních světelných zdrojů, použití barevných filtrů - – demonstrace + cvičení

5/ Projekce a dalších nestandardní postupy v práci se světlem – demonstrace + cvičení

6/ Fenomén barvy v exaktní podobě

7/ Základní i pokročilé metody použití měříicích a kalibračních tabulek a jejich význam v postprodukci

8–12/ Práce na prokonzultovaném zadání v oblasti barevné fotografie, kombinace individuálních a společných konzultací, sdílení zkušeností z individuální práce, hledání řešení problematických bodů, postprodukce, volba finálního formátu, výběr reprezentativního souboru

Doporučená nebo povinná literatura

Povinné:

AVEDON, Richard et al. Avedon Advertising. Illustrated edition. vyd. New York, NY: Harry N. Abrams, 2019. ISBN 978-1-4197-3338-3.

AVEDON, Richard a James BALDWIN. Nothing Personal. Köln Paris: TASCHEN, 2017. ISBN 978-3-8365-6955-2.

JUDGE, Al. Mastering Aperture, Shutter Speed, ISO and Exposure: How They Interact and Affect Each Other. S.l.: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013. ISBN 978-1-4823-1445-8.

MARQUARDT, Chris a Monika ANDRAE. The Film Photography Handbook: Rediscovering Photography in 35mm, Medium, and Large Format. 2nd edition. vyd. San Rafael, CA: Rocky Nook, 2019. ISBN 978-1-68198-527-5.

Doporučené:

1)Monografie významných autorů

STEVENS, Norma a Steven M. L. ARONSON. Avedon: something personal. First published. vyd. London: William Heinemann, 2017. ISBN 978-1-78515-183-5.

BAILEY, David. David Bailey: 128 Polaroids. Göttingen: Steidl, 2022. ISBN 978-3-95829-702-9.

FORESTA, Merry. Irving Penn: Beyond Beauty. 1st edition. vyd. New Haven: Smithsonian American Art Museum, 2015. ISBN 978-0-300-21490-1.

PENN, Irving et al. Irving Penn: centennial. Second printing. vyd. New York: Metropolitan Museum of Art, 2018. ISBN 978-1-58839-618-1.

FÖRSTER, Carolin et al. Helmut Newton in dialogue: fashions and fictions. Praha: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, 2019. ISBN 978-80-87344-53-8.

HARDER, Matthias, Philippe GARNER a Helmut NEWTON. Helmut Newton. Legacy. Multilingual edition. vyd. TASCHEN, 2021. ISBN 978-3-8365-8458-6.

HEITING, Manfred. Helmut Newton: work. Praha] ; Bratislava : Köln : [Raszyn: Slovart ; Taschen ; TMC, 2016. ISBN 978-80-7529-200-1.

NEWTON, Helmut. Helmut Newton. SUMO. 20th Anniversary Edition. June NEWTON, ed. Multilingual edition. vyd. Köln Paris: TASCHEN, 2019. ISBN 978-3-8365-7819-6.

NEWTON, Helmut. Portraits: photographs from Europe and America. Munich: Schirmer Art Books, 2016. ISBN 978-3-8296-0131-3.

NEWTON, Helmut. Vlastní životopis. V Praze: Slovart, 2003. ISBN 978-80-7209-510-0.

LACHAPELLE, David. David LaChapelle. Lost and Found. Part I. Multilingual edition. vyd. Köln: TASCHEN, 2017. ISBN 978-3-8365-7045-9.

LACHAPELLE, David. David LaChapelle. Good News. Part II. Multilingual edition. vyd. Köln: TASCHEN, 2017. ISBN 978-3-8365-7046-6.

LACHAPELLE, David a Otto M. URBAN. Thus Spoke LaChapelle =: Tak pravil LaChapelle. 1st ed. vyd. Řevnice : Prague: Arbor vitae ; Pavleye Art and Culture, 2011. ISBN 978-80-87164-86-0.

WOODWARD, Richard B. Andy Warhol. Polaroids 1958-1987. Reuel GOLDEN, ed. Multilingual edition. vyd. Köln: TASCHEN, 2017. ISBN 978-3-8365-6938-5.

2)Techniky fotografie

SIMMONS, Steve. Using the View Camera: A Creative Guide to Large Format Photography. Revised ed. edition. vyd. Echo Point Books & Media, 2015. ISBN 978-1-62654-077-4.

3)Významné historické publikace

SOUČEK, Ludvík a Kamil LHOTÁK. Jak se světlo naučilo kreslit. Praha: SNDK, 1963. Modrá stuha.

SOUČEK, Ludvík. Speciální fotografické techniky. 1. vyd. vyd. Praha: Orbis, 1967. Knihovna fotografie.

ŠIMEK, Jaroslav. Zvláštní fotografické postupy. 2., přeprac. vyd. vyd. Praha: Práce, 1980. DeIfín. ISBN 24-046-80.

ŠMOK, Ján. Teorie skladby fotografického obrazu. Opava : Praha: Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU ; FAMU, 1994. ISBN 978-80-85879-09-4.

ADAMS, Ansel a Robert BAKER. Ansel Adams: The Camera. Reprint edition. vyd. New York, NY: Little, Brown, 1995. ISBN 978-0-8212-2184-6.

ADAMS, Ansel a Robert BAKER. The Negative. 31528th edition. vyd. New York, NY: Ansel Adams, 1995. ISBN 978-0-8212-2186-0.

ADAMS, Ansel a Robert BAKER. The Print. New York, NY: Little, Brown, 1995. ISBN 978-0-8212-2187-7.

ANCHELL, Steve a Bill TROOP. The Film Developing Cookbook. 1st edition. vyd. Boston: Focal Press, 1999. ISBN 978-0-240-80277-0.

COMPANY, Eastman Kodak a Roger VAIL. Large-Format Photography. James A. MCDONALD, ed. 2nd edition. vyd. Rochester, NY: Saunders Photo, 1996. ISBN 978-0-87985-771-4.

4)Webové odkazy

https://thephotographersgallery.org.uk/

https://www.hamiltonsgallery.com/

https://www.pacemacgill.com/

https://www.mep-fr.org/

https://elysee.ch/

https://www.le-bal.fr/en

https://helmut-newton-foundation.org/

https://www.kw-berlin.de/

https://co-berlin.org/en

https://www.instagram.com/the.irving.penn.foundation/?hl=cs

https://www.instagram.com/avedonfoundation/?hl=cs

https://www.youtube.com/watch?v=ZWRcaz-fpjk

https://www.youtube.com/watch?v=qvldmimdEJE

https://www.youtube.com/watch?v=leZEOQOb-t0

Hodnoticí metody a kritéria

80% aktivní prezence v hodinách, průběžné a včasné plnění úkolů či jejich částí, práce dle instrukcí pedagoga, absolvování předmětu Studiová fotografie 1

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů