Klauzurní zkouška 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KLZK3 zkouška 2 30 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 20 až 30 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek ALT, Veronika DAŇHELOVÁ, Jan Douša, Markéta KINTEROVÁ, Jen Kratochvil, Rudolf PREKOP, Jiří PROCHÁZKA, Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obsah

Klauzurní zkouška představuje prezentaci výsledků praktických a uměleckých předmětů (realizaci zadání, cvičení, vlastní umělecké projekty). Nedílnou a hlavní součástí klauzurní zkoušky je představení semestrálního výstavního projektu, který je adjustován a vystaven v prostorách, které jsou pro zkoušku určeny. Součástí výstavního projektu je psaná forma explikace v předepsaném rozsahu a obsahu dle ročníku studia. Výsledky ostatních předmětů prezentuje posluchač ve vybraném a předem prokonzultovaném rozsahu a způsobu prezentace s vyučujícími příslušných předmětů. Součástí klauzurní zkoušky je předložení autorského portfolia v elektronické nebo tištěné formě. Cílem je představit komisi souhrnný pohled na posluchačovu tvorbu a výsledky práce v jednotlivých předmětech za období jednoho semestru.

Jedná se o zkoušku v průběhu zkouškového období (leden nebo červen příslušného akademického roku) před komisí, která je složena z komise minimálně pěti členů (kombinace interních a externích pedagogů KF, FAMU, AMU a externích odborníků. Komisi sestavuje vedoucí katedry po konzultaci s vedoucími ateliérů).

Výsledky učení

Posluchač se učí explikovat a obhajovat svůj výstavní projekt. Po verbální explikaci vede s komisí diskuzi, kde se učí precizovat své prezentační schopnosti a upřesňovat si svoje vizuální a komunikační dovednosti. Představuje výběr z dalších semestrálních předmětů a dílen. Získává od komise feedback, který se týká jeho silných a slabých stránek, a návrhy na další rozvinutí projektu a profesní rady odborníků z oboru.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Ke klauzurní zkoušce může posluchač přistoupit pouze s uzavřenými předměty, které mají praktický či umělecký výstup dle RUP pro příslušný semestr

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky

paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů