Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ - bakalář_2022 – 2. ročník

Studijní program: Fotografie
Katedra fotografie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
307KLZK3 ZK 2 30P 307KLZK4 ZK 2 30P
Výstavní projekt
 
307VYST3 ZK 4 2T
Výstavní projekt
 
307VPRO4 ZK 4 2T
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Povinné předměty
Dokumentární fotografie
 
307DOF1 ZK 2 26SS 307DOF2 ZK 2 26SS
Fotografie architektury
 
307FA2 ZK 2 39CS
Grafický design a fotografie
 
307GRD1 ZK 2 2ST 307GRD2 ZK 2 2ST
Katedrové soustředění
 
307KAS2 Z 1 16CS
Portfolio
 
307PO2 ZK 2 2ST
Přednášky hostů
 
307PRHO3 Z 1 12PS 307PRHO4 Z 1 12PS
Současná fotografie a umění
 
307SOFU1 ZK 4 2PT 307SOFU2 ZK 4 2PT
Studiová fotografie
 
307STFO1 ZK 2 26CS 307STFO2 ZK 2 26CS
Techniky fotografie
 
307TECH3 ZK 2 26CS
Minimální počet kreditů za semestr 14 15
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře 305SMS ZK 2 14S
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 2
Povinně volitelné předměty
Ateliéry KFB V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 20 kreditů
Dílny KF V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Dějiny kultury_KF
Spektrum audiovize_KF
Volitelné předměty Bc - pouze pro KF
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly KF
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 23 23
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Volitelné předměty Bc - pouze pro KF [307VPB_2022]

307VPBF_1920 #

Dějiny kultury_KF [307VVD]

300SPK119204K #

Spektrum audiovize_KF [307VVS]

300SPA119204K #

Tělesná výchova [703STV_2022]

703STV_2020 #

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Metodologický seminář pro bakaláře (305SMS) PZ Bakalářskou prací
Ateliér nové estetiky 3 (307ANE3) PZ Absolventským výkonem
Ateliér nové estetiky 4 (307ANE4) PZ Absolventským výkonem
Ateliér nové estetiky 5 (307ANE5) PZ Absolventským výkonem
Ateliér nové estetiky 6 (307ANE6) PZ Absolventským výkonem
Ateliér dokumentární fotografie 2 (307ADF2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér dokumentární fotografie 3 (307ADF3) PZ Absolventským výkonem
Ateliér dokumentární fotografie 4 (307ADF4) PZ Absolventským výkonem
Ateliér dokumentární fotografie 5 (307ADF5) PZ Absolventským výkonem
Ateliér dokumentární fotografie 6 (307ADF6) PZ Absolventským výkonem
Ateliér imaginativní fotografie 2 (307ATIF2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér imaginativní fotografie 3 (307ATIF3) PZ Absolventským výkonem
Fotografie architektury 1 (307FA1) PZ Absolventským výkonem
Fotografie architektury 2 (307FA2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér klasické fotografie 1 (307AKLF1) PZ Absolventským výkonem
Ateliér klasické fotografie 2 (307AKLF2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér klasické fotografie 3 (307AKLF3) PZ Absolventským výkonem
Ateliér klasické fotografie 4 (307AKLF4) PZ Absolventským výkonem
Ateliér klasické fotografie 5 (307AKLF5) PZ Absolventským výkonem
Ateliér klasické fotografie 6 (307AKLF6) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 1 (307GRD1) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 2 (307GRD2) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 3 (307GRD3) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 4 (307GRD4) PZ Absolventským výkonem
Ateliér imaginativní fotografie 4 (307ATIF4) PZ Absolventským výkonem
Ateliér imaginativní fotografie 5 (307ATIF5) PZ Absolventským výkonem
Ateliér imaginativní fotografie 6 (307ATIF6) PZ Absolventským výkonem
Dějiny a teorie fotografie 1 (307DATF1) ZT Bakalářskou prací
Dějiny a teorie fotografie 2 (307DATF2) ZT Bakalářskou prací
Seminář bakalářské práce 1 (307SEMB1) PZ Bakalářskou prací
Digitální zpracování obrazu 1 (307DZ1) PZ Absolventským výkonem
Studiová fotografie 1 (307STFO1) PZ Absolventským výkonem
Studiová fotografie 2 (307STFO2) PZ Absolventským výkonem
Techniky fotografie 1 (307TECH1) PZ Absolventským výkonem
Techniky fotografie 2 (307TECH2) PZ Absolventským výkonem
Techniky fotografie 3 (307TECH3) PZ Absolventským výkonem
Optické základy fotografie 1 (307OZF1) PZ Absolventským výkonem
Optické základy fotografie 2 (307OZF2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér nové estetiky 2 (307ANE2) PZ Absolventským výkonem
Dokumentární fotografie 1 (307DOF1) PZ Absolventským výkonem
Dokumentární fotografie 2 (307DOF2) PZ Absolventským výkonem
Nová média a multimédia 1 (307NOMM1) PZ Absolventským výkonem
Úvod do současného grafického designu (307USGD) PZ Absolventským výkonem
Digitální zpracování obrazu 2 (307DZ2) PZ Absolventským výkonem
Nová média a 3D grafika 2 (307NMD2) PZ Absolventským výkonem
Současná fotografie a umění 1 (307SOFU1) ZT Bakalářskou prací
Současná fotografie a umění 2 (307SOFU2) ZT Bakalářskou prací
Příprava na uměleckou část SZZ (307PUCS) PZ Absolventským výkonem
Forma a obsah uměleckého díla 1 (307FOUD1) PZ Absolventským výkonem
Forma a obsah uměleckého díla 2 (307FOUD2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér Intermédia 2 (307ATI2) PZ Absolventským výkonem
Ateliér Intermédia 3 (307ATI3) PZ Absolventským výkonem
Ateliér Intermédia 4 (307ATI4) PZ Absolventským výkonem
Ateliér Intermédia 5 (307ATI5) PZ Absolventským výkonem
Ateliér Intermédia 6 (307ATI6) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 1 (307VYST1) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 2 (307VPRO2) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 3 (307VYST3) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 4 (307VPRO4) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (307KLZK1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (307KLZK2) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (307KLZK3) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 4 (307KLZK4) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 5 (307KLZK5) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška před SZZ (307KLSZ) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 5 (307VYST5) PZ Absolventským výkonem
Seminář bakalářské práce 2 (307SEMB2) PZ Bakalářskou prací
Dějiny a teorie fotografie 1 (307DATF1) ZT Zkouška z teorie, dějin a technik fotografie (S307BCTF)
Dějiny a teorie fotografie 2 (307DATF2) ZT
Digitální zpracování obrazu 1 (307DZ1) ZT
Digitální zpracování obrazu 2 (307DZ2) ZT
Dílna nestandardních fotografických technik (307DNF) ZT
Chemické základy fotografie 1 (307CHF1) ZT
Chemické základy fotografie 2 (307CHF2) ZT
Optické základy fotografie 1 (307OZF1) ZT
Optické základy fotografie 2 (307OZF2) ZT
Současná fotografie a umění 1 (307SOFU1) ZT
Současná fotografie a umění 2 (307SOFU2) ZT
Techniky fotografie 1 (307TECH1) ZT
Techniky fotografie 2 (307TECH2) ZT
Techniky fotografie 3 (307TECH3) ZT