Ateliér imaginativní fotografie 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307ATIF6 zkouška 4 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování kurzu posluchač získává ucelené znalosti a zkušenosti v tvorbě autorských výstavních projektů. Nároky na jejich rozsah a kvalitu, poměr vedení pedagogy a samostatné práce, vycházejí z určitého semestru, který posluchač právě studuje. Posluchač je schopen reflektovat svojí práci v psané explikaci, jíž se připravuje na obhajobu závěrečné práce. V semestrálním cvičení se procvičuje své prezentační schopnosti, práci v kolektivu, autentičnost autorského přístupu a schopnost téma organizovat do formátu knihy. Důraz je kladen na myšlenkové zázemí, senzibilitu a autentický individuální tvůrčí postoj každého posluchače.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Ateliér imaginativní fotografie pracuje napříč žánrovým i výrazovým spektrem. Je syntézou vizualistického a konceptuálního uvažování, výtvarného, dokumentárního, multimediálního, či jiného přístupu. Hranice mezi jednotlivými typy sdělení se tu programově anulují- to proto, aby bylo akcentováno sdělení samo.

Imaginativní ateliér vytváří tvůrčí prostor pro studenty pracující napříč celým fotografickým spektrem. Znalost fotografického řemesla zde vytváří pevnou bázi pro nástavbu autonomního obrazového sebevyjádření.

Klíčová slova Ateliéru Imaginativní fotografie jsou:

•Autenticita

•Individualita

•Osobnost

•Syntéza

Hlavní témata

1 – 2/ zadání tématu pro ateliérové cvičení, upřesnění programu (návštěvy ateliérů, výstav, zvaní hostů, doplňkové moduly a workshopy

3/ společná diskuze nad tématem – výsledky vlastního výzkum dle pokynů vedoucího ateliéru

4 – 6/ individuální a společné konzultace výstavních projektů – ideové návrhy, koncepce, konzultace procesu

7-8/ doplňkové aktivity ateliéru dle zadání z počátku semestru

9 – 10/ individuální a společné konzultace projektů v procesu, reflexe, kritická analýza, diskuze, inspirační návrhy

11/ realizace výstavního projektu a knihy – korektura finální podoby, způsoby řešení technických obtíží

12/ postprodukce, tisk, adjustace, zkušební instalace

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After Conceptual Art, MIT Press,

Cambridge and London, 2006

Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University

Press, New Haven 2008

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames

Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004

Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009

Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Wells, Liz: The Photography Cultures Reader: Representation, Agency and Identity, London: Routledge, 2019

Láb, Filip: Postdigitální fotografie, Praha: Karolinum, 2021

Mirzoeff, Nicholas: Jak vidět svět, přeložila Andrea Průchová Hrůzová, přeložil Jan J. Škrob, Praha: ArtMap, 2018

Mitchell, W. J. T.: Teorie obrazu: eseje o verbální a vizuální reprezentaci, přeložila Lucie Chlumská, přeložila Andrea Průchová Hrůzová, přeložil Ondřej Hanus. Praha: Karolinum, 2016

Doporučená literatura:

Aranda, Julieta; Wood, Brian Kuan; Vidokle, Anton (ed.): E-flux journal, What is Contemporary Art?, Berlin: Sternberg Press, 2010

Kuc, Kamila; Zylinska, Joanna (ed.): Photomediations: A Reader, 2016

Statzer, Mary (ed.): The Photographic Object 1970, Oakland: University of California Press, 2016

Tomáš Pospěch (ed.): Role fotografie: rozhovory o různé fotografii, Praha: Positif, 2019

Durczak, Ondřej: Důkazy objevů: fotografie ve vědě v letech 1839–1939, V Ostravě: Ondřej Durczak - Fotod, 2017

Dekker, Annet: Curating digital art: From presenting and collecting digital art to networked co-curation, Amsterdam: Valiz, 2021

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění ateliérového cvičení – kniha na zadané téma, realizace výstavního projektu, rozvíjení obecné znalosti historie výtvarného umění a fotografie a teorie současného vizuálního umění, rozvíjení schopností analytické reflex tvorby

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů