Úvod do současného grafického designu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307USGD ZK 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jan MAŠTERA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan MAŠTERA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem předmětu je seznámení se s postprodukčním softwarem a ovládnutí základních postupů pro zpracovávání libovolného digitálního obsahu do podoby vhodné pro tisk a základní porozumění barvové správě a jejímu významu v digitálním produkčním řetězci.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět zprostředkovává základní postupy při postprodukci digitálního obrazu, úvod do barvové správy a stručný základ teorie barev v digitálním kontextu. Od získání digitálních dat jako takových formou skenování či jinou cestou přes softwarové procesy archivace, úprav a čištění dat, přes úpravy pro specifické metody tisku, zvětšení či zmenšení dat za užití plného rozsahu schopností aktuálních softwarových postupů až po samotnou přípravu dat pro digitální tisk či prezentaci. Druhou částí předmětu je potom zpracování digitálního obsahu do podoby tisknutelného PDF s důrazem na základní ovládání a specifika export pro různé technologie tiskové produkce. Třetí částí je pak úvod do specific tisku na studentům přístupných tiskových strojích.

Hlavní témata:

1/ úvod do kurzu, základní postupy při postprodukci digitálního obrazu, terminologie

2/ úvod do barvové správy a stručný základ teorie barev v digitálním kontextu

3/ získávání digitálních dat formou skenování a jinými procesy

4/ softwarové procesy od archivace, úprav a čištění dat, přes úpravy pro specifické metody tisku

5/ zvětšení či zmenšení dat za užití plného rozsahu schopností aktuálních softwarových postupů až po samotnou přípravu dat pro digitální tisk či prezentaci.

6 - 9/ zpracování digitálního obsahu do podoby tisknutelného PDF s důrazem na základní ovládání a specifika export pro různé technologie tiskové produkce.

10-11/ úvod do specifik tisku na přístupných tiskových strojích

12/ hodnocení progresu studenta na základě získaných znalostí, dovedností a plnění dílčích úkolů

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Useful links / knowledge base:

ICC View - https://www.iccview.de/

Very useful tool for comparing ICC profiles

Cambridge in Colour - https://www.cambridgeincolour.com/

Provides very useful basic overview on terminology, color science and photography process

Color models - https://www.pantone.com/articles/color-fundamentals/color-models-explained

Color spaces - https://www.photoreview.com.au/tips/outputting/colour-spaces-explained/

ICC profile uses - https://www.colourmanagement.net/advice/about-icc-colour-profiles

ICC profiles a bit deeper - https://www.color.org/iccprofile.xalter

DPI / PPI / LPI - https://the-print-guide.blogspot.com/search/label/LPI%2FDPI

Halftone screen raster & rosetta - https://the-print-guide.blogspot.com/2009/04/rosettes-everything-you-didnt-realize.html

Dithering and Rasterization - https://en.wikipedia.org/wiki/Dither

CZ only:

Polygrafické taháky na mnoho témat - https://www.polygraficketahaky.cz/

UPSCALE engines:

Neural network based tools develop on a daily basis so these might be already osolete by now

Let's Enhance - https://letsenhance.io/

Deep Image - https://deep-image.ai/

PRINTING:

Canon imagePrograf PRO-1000 manual - https://support.usa.canon.com/library/ij/Manual/All/PRO-1000%20series/EN/CNT/Top.html

INDESIGN:

InDesign GREP

GREP Styling - https://creativepro.com/5-cool-things-you-can-do-with-grep-styles/

And - https://design.tutsplus.com/tutorials/quick-tip-automatic-formatting-using-grep-styles-in-adobe-indesign--vector-4097

GREP Find & Replace - https://jetsetcom.net/57-adventures-grep-indesign-cc.html

CZ GREP

Například tu - https://ales.net/2018/indesign-grepem-k-cistsi-typografii

Nebo tu - http://vladimirbrabec.blogspot.com/2011/01/grep-aneb-jednoznakovky-jine-znakovky.html

PAPER SIZES / FORMATS:

https://www.papersizes.org/a-paper-sizes.htm

PAGE DESIGN TERMINOLOGY:

https://www.cucocreative.co.uk/articles/page-design-terminology/

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen klasifikovanou zkouškou. Předpokladem absolvování předmětu je pravidelná účast na semináři, příprava a prezentace požadovaných cvičení k závěrečné zkoušce.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR 131
PC učebna KF

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
MAŠTERA J.
09:00–10:35
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:35 Jan MAŠTERA PC učebna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů