Fotografie architektury 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FA2 ZK 2 39 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 21 až 31 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student vnímá architekturu jako důležitou a pozoruhodnou součást prostředí lidských sídel. Orientuje se v jejím vývoji, historii zobrazování, je si vědom jeho významu a účelu. Dovede perfektně zpracovat vybraný architektonický objekt a výsledky své práce uspořádat do reprezentativního formátu.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s problematikou zobrazování architektury s nárokem na důsledné proniknutí do charakteristiky určitého historického stolu či stylu. Předmět je koncipován jako kombinace teoretického úvodu, praktických ukázek, sdílení inspiračních zdrojů a samostatné tvůrčí i výzkumné práce. V praktické části si student zvolí jednu budovu, kterou bude fotografovat s ohledem na zadání. Výstupem předmětu je minimálně 12 fotografií, které mohou být uspořádány formou katalogu. Předmět rozvíjí konkrétní profesní specializaci a důsledné osvojení si znalostí a zkušeností pomůže posluchači uspět na trhu práce.

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech

1 – 2/ Teoretický úvod do tématu, historické architektonické styly v Praze, příklady zpracování, inspirační zdroje, volba tématu

3/ Konzultace záměru včetně náhledových fotografií

4 – 6/ Zpracování tématu zvoleného stylu, korektury, společné a individuální konzultace

7 – 9/ Zpracování detailů zvolené budovy, korektury, společné a individuální konzultace

10 – 12/ Finalizace projektu, výběr, uspořádání, layout výstavního, prezentačního či katalogového uspořádání

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Kehrer Verlag: Guido Guidi: Le Corbusier, 5 Architectures, Kehrer Heidelberg Berlin, 2018

Becher Bernd, Becher Hilla: Typologies of Industrial Buildings, MIT, 2004

Lichtenstein Therese: Image Building – how Photography Transforms Architecture, Prestel, 2018

Gossel Peter: Bauhaus, Taschen, 2015

Campbell Hugh: Space Framed - Photography, Architecture and the Social Landscape, Lund Humphiers Publisher, 2020

Cole Steve: Photographing Historic Buildings, Historic England, 2017

Volitelná:

Thom Wayne: Photographing the Late Modern, Monacelli Press, 2022

Lukeš Zdeněk, Havlová Ester: Czech Architectural Cubism, Galerie Jaroslava Frágnera, 2010

Frampton Keneth: Other Modern Movement: Architecture, 1920–1970, Yale University Press, 2022

Becher Bernhard and Hilla: Anonyme Skulpturen - A Typology of technical constructions, George Wittenborn, Inc., red. 2014

Attali Erieta: Architecture Photography, ArchiTangle GmbH, 2020

Havran Jiří: From Architecture - Photography 2009-2012, Galerie Jaroslava Fragnera, 2018

Grospierre Nicolas: Modern Spaces: A Subjective Atlas of 20th-Century Interiors, Prestel, 2018

Phipps Simon, Stadler Hilar, Hertach Andreas: Finding Brutalism - A Photographic Survey of Post-War British Architecture, Park Books, 2017

Zimmerman Claire: Photographic Architecture in the Twentieth Century

University of Minnesota Press, 2014

Schulz Adrian: Architectural Photography, 3rd Edition, Rocky Nook, 2015

Jodidio Philipp: Zaha Hadid. Complete Works 1979-Today, Taschen, 2020 Edition

MacCarthy Fiona: Walter Gropius, Faber & Faber, 2020

Weston Richard: Vizionáři architektury, Architekt, 2021

Weston Richard: Architecture Visionaries, Laurence King Publishing, 2015

Hodnoticí metody a kritéria

80% docházky, včasné a úplné plnění zadaných úkolů, absolvování předmětu Fotografie architektury 1

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů