Fotografie architektury 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FA1 ZK 2 39 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 21 až 31 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v problematice fotografického zobrazování architektury, chápe její smysl, účel a způsoby použití. Praktickými cvičeními a prací na semestrálním úkolu si procvičuje získané poznatky a zkušenosti na modelových zadáních. Účastí na společných konzultacích akceleruje nabyté zkušenosti vlastní tvorbou. Pracuje s ohniskem ostrosti, výběrem záběru, denním či nočním osvětlením, fotografie je schopen postprodukčně upravit dle potřeb a pokynů.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Fotografické cvičení se bude realizovat v Praze, nebo vlivem pandemie ve svém bydlišti. Každý student si vybere jednu lokalitu, kterou předem teoreticky nastuduje, pokusí se odvodit, co danou lokalitu či stavbu ovlivňovalo při jejím vzniku a jaké jsou případné historické vazby. Pokusí se vytipovat vhodné záběry, dobu fotografování a další vlivy jako je roční období podle Google mapy a následné osobní prohlídky dané lokality. Svůj záměr pak bude konzultovat včetně náhledových fotografií pořízených na jakýkoliv digitální fotoaparát.

Konkrétní zadání:

cvičení varianta A: „mosty“. Studenti si vyberou jeden z mostů, který následně zpracovávají během semestru tak, aby zachytili co nejlepší záběry s ohledem na stádium vegetace a výšce slunce. Doporučený je digitální fotoaparát nebo středoformát klasika

cvičení varianta B. „zahradní architektura“. Studenti si vyberou pražskou či jinou zahradu, kde se budou snažit zachytit propojení speciální zahradní architektury s krajinou zahrady, a zdůraznit jejich smysl a celkové vyznění.

Doporučený je digitální fotoaparát nebo středoformát klasika

Odevzdávají se: 3 fotografie formou tisku velikosti A3 nebo černobílé zvětšeniny

Hodnotí se:

vhodnost záběru, výběr osvětlení pro charakteristiku budovy, vhodný výběr ohniska objektivu a perfektně provedený záběr včetně přesného vyrovnání kolmic, případné začlenění do okolní zástavby.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s problematikou zobrazování architektury v co nejširším rozsahu. Představuje základní cíle fotografického zobrazování, možné způsoby přístupu a použití vzhledem k plánovanému výstupu. Zabývá se především výběrem vhodného osvětlením, které je typické pro fotografii architektury, vhodný výběr ohniska objektivu, vhodný záběr s perfektním provedením včetně přesného vyrovnání kolmic, případné začlenění do okolní zástavby. Doporučený je digitální fotoaparát nebo středoformát klasika

Odevzdávají se: 3 fotografie formou tisku velikosti A3 nebo černobílé zvětšeniny

Hlavní témata

1 – 2/ Zadání semestrálního úkolu – Lokalita dle výběru posluchače - výběr lokality, nastudování historie lokality, konfrontace fyzického pohybu a google maps, upřesnění výběru a záměru

3/ Konzultace záměru včetně náhledových fotografií

4 – 6/ Cvičení A – Mosty - digitální fotoaparát nebo středoformát klasika, náhledové fotografie, světlo, vegetace – průběžné konzultace s rozpracovaným cvičením

7 – 9/ Cvičení B – Zahradní architektura - digitální fotoaparát nebo středoformát klasika, náhledové fotografie, světlo, vegetace – průběžné konzultace s rozpracovaným cvičením

10 – 12/ Konzultace, korektury a finalizace semestrálního zadání – fotografie určité lokality – výběr 3 fotografií

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Zimmerman Claire: Photographic Architecture in the Twentieth Century

University of Minnesota Press, 2014

Schulz Adrian: Architectural Photography, 3rd Edition, Rocky Nook, 2015

Gossel Peter: Bauhaus, Taschen, 2015

Campbell Hugh: Space Framed - Photography, Architecture and the Social Landscape, Lund Humphiers Publisher, 2020

Volitelná:

Attali Erieta: Architecture Photography, ArchiTangle GmbH, 2020

Havran Jiří: From Architecture - Photography 2009-2012, Galerie Jaroslava Fragnera, 2018

Grospierre Nicolas: Modern Spaces: A Subjective Atlas of 20th-Century Interiors, Prestel, 2018

Phipps Simon, Stadler Hilar, Hertach Andreas: Finding Brutalism - A Photographic Survey of Post-War British Architecture, Park Books, 2017

Jodidio Philipp: Zaha Hadid. Complete Works 1979-Today, Taschen, 2020 Edition

MacCarthy Fiona: Walter Gropius, Faber & Faber, 2020

Weston Richard: Vizionáři architektury, Architekt, 2021

Weston Richard: Architecture Visionaries, Laurence King Publishing, 2015

Hodnoticí metody a kritéria

80% docházky, včasné a úplné plnění zadaných úkolů

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů