Fotografie architektury 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FA1 zkouška 2 39 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 21 až 31 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v problematice fotografického zobrazování architektury, chápe její smysl, účel a způsoby použití. Praktickými cvičeními a prací na semestrálním úkolu si procvičuje získané poznatky a zkušenosti na modelových zadáních. Účastí na společných konzultacích akceleruje nabyté zkušenosti vlastní tvorbou. Pracuje s ohniskem ostrosti, výběrem záběru, denním či nočním osvětlením, fotografie je schopen postprodukčně upravit dle potřeb a pokynů.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Fotografické cvičení se bude realizovat v Praze, nebo vlivem pandemie ve svém bydlišti. Každý student si vybere jednu lokalitu, kterou předem teoreticky nastuduje, pokusí se odvodit, co danou lokalitu či stavbu ovlivňovalo při jejím vzniku a jaké jsou případné historické vazby. Pokusí se vytipovat vhodné záběry, dobu fotografování a další vlivy jako je roční období podle Google mapy a následné osobní prohlídky dané lokality. Svůj záměr pak bude konzultovat včetně náhledových fotografií pořízených na jakýkoliv digitální fotoaparát.

Konkrétní zadání:

cvičení varianta A: „mosty“. Studenti si vyberou jeden z mostů, který následně zpracovávají během semestru tak, aby zachytili co nejlepší záběry s ohledem na stádium vegetace a výšce slunce. Doporučený je digitální fotoaparát nebo středoformát klasika

cvičení varianta B. „zahradní architektura“. Studenti si vyberou pražskou či jinou zahradu, kde se budou snažit zachytit propojení speciální zahradní architektury s krajinou zahrady, a zdůraznit jejich smysl a celkové vyznění.

Doporučený je digitální fotoaparát nebo středoformát klasika

Odevzdávají se: 3 fotografie formou tisku velikosti A3 nebo černobílé zvětšeniny

Hodnotí se:

vhodnost záběru, výběr osvětlení pro charakteristiku budovy, vhodný výběr ohniska objektivu a perfektně provedený záběr včetně přesného vyrovnání kolmic, případné začlenění do okolní zástavby.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s problematikou zobrazování architektury v co nejširším rozsahu. Představuje základní cíle fotografického zobrazování, možné způsoby přístupu a použití vzhledem k plánovanému výstupu. Zabývá se především výběrem vhodného osvětlením, které je typické pro fotografii architektury, vhodný výběr ohniska objektivu, vhodný záběr s perfektním provedením včetně přesného vyrovnání kolmic, případné začlenění do okolní zástavby. Doporučený je digitální fotoaparát nebo středoformát klasika

Odevzdávají se: 3 fotografie formou tisku velikosti A3 nebo černobílé zvětšeniny

Hlavní témata

1 – 2/ Zadání semestrálního úkolu – Lokalita dle výběru posluchače - výběr lokality, nastudování historie lokality, konfrontace fyzického pohybu a google maps, upřesnění výběru a záměru

3/ Konzultace záměru včetně náhledových fotografií

4 – 6/ Cvičení A – Mosty - digitální fotoaparát nebo středoformát klasika, náhledové fotografie, světlo, vegetace – průběžné konzultace s rozpracovaným cvičením

7 – 9/ Cvičení B – Zahradní architektura - digitální fotoaparát nebo středoformát klasika, náhledové fotografie, světlo, vegetace – průběžné konzultace s rozpracovaným cvičením

10 – 12/ Konzultace, korektury a finalizace semestrálního zadání – fotografie určité lokality – výběr 3 fotografií

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Zimmerman Claire: Photographic Architecture in the Twentieth Century

University of Minnesota Press, 2014

Schulz Adrian: Architectural Photography, 3rd Edition, Rocky Nook, 2015

Gossel Peter: Bauhaus, Taschen, 2015

Campbell Hugh: Space Framed - Photography, Architecture and the Social Landscape, Lund Humphiers Publisher, 2020

Volitelná:

Attali Erieta: Architecture Photography, ArchiTangle GmbH, 2020

Havran Jiří: From Architecture - Photography 2009-2012, Galerie Jaroslava Fragnera, 2018

Grospierre Nicolas: Modern Spaces: A Subjective Atlas of 20th-Century Interiors, Prestel, 2018

Phipps Simon, Stadler Hilar, Hertach Andreas: Finding Brutalism - A Photographic Survey of Post-War British Architecture, Park Books, 2017

Jodidio Philipp: Zaha Hadid. Complete Works 1979-Today, Taschen, 2020 Edition

MacCarthy Fiona: Walter Gropius, Faber & Faber, 2020

Weston Richard: Vizionáři architektury, Architekt, 2021

Weston Richard: Architecture Visionaries, Laurence King Publishing, 2015

Hodnoticí metody a kritéria

80% docházky, včasné a úplné plnění zadaných úkolů

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 113
Ateliér A KF

(Lažanský palác)
STECKER M.
13:10–14:45
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:10–14:45 Martin STECKER Ateliér A KF
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů