Ateliér klasické fotografie 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307AKLF1 zkouška 4 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač zvládá technická zadaná technická cvičení a úkoly, které rozvíjí ve své vlastní tvorbě. Je schopen navrhovat způsoby řešení úkolů, reflektovat technické i koncepční záměry, a experimentovat a kreativně rozvíjet zadané postupy vzhledem k zamýšleným výsledkům a významům. Je seznámen s klasickým fotografickým procesem, prací ve fotokomoře i ve studiu, má praktický přehled od historických technik po digitální zpracování technického obrazu. Svoji práci je schopen shrnout do reprezentativních celků a teoreticky reflektovat.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět Ateliér klasické fotografie 01 má ve struktuře předmětů katedry fotografie speciální postavení, protože jím procházejí všichni studenti bakalářského studia. Jeho hlavní náplní je prohloubit profesionální fotografickou praxi, sjednotit úroveň znalostí a zkušeností všech posluchačů, osvojení si profesionálních pracovních návyků včetně přípravy pracoviště, používání studiového vybavení, zpracování, práce ve fotokomoře, následné adjustace. V realizaci povinných součástí posluchači rozvíjí své kreativní myšlení v médiu klasické fotografie.

Hlavní témata

1 – 2/ Úvod do studia - přehled technik a jejich komparace, zadání ateliérového cvičení

2 – 3/ Technické cvičení ve studiu

3 – 4/ příprava na velkoformátový portrét a jeho realizace

5/ práce ve fotokomoře

6/ Technické cvičení ve studiu

7/ Práce ve fotokomoře s velkoformátovým negativem

8/ analýza výsledků z dílen nestandartních fotografických technik

9/ mokrý kolodiový proces, práce s želatinou, přenos na jiné materiály

10/ konzultace koncepcí a práce v procesu na závěrečný klauzurní projekt + ateliérový výjezd

11/ vyhodnocení práce na ateliérovém cvičení – korektura

12/ společná prezentace dosažených výsledků, korektura, způsoby adjustace

Doporučená nebo povinná literatura

Povinné:

Barnbaum Bruce: Essence of Photography,The: Seeing and Creativity, Rocky Nook, 2021

Bouveresse Clara: Women Photographers, Thames & Hudson, 2020

Hunter Fil, Biver Steven, Fugua Paul: Light Science & Magic: An Introduction to Photographic Lighting, Routledge, 2015

Warner Marien Mary: Photography: A Cultural History (5th edition), Laurence King Publishing, 2021

Wintour Anna: Annie Leibovitz: Wonderland, Phaidon Press, 2021

Doporučené:

ms Ansel: The Negative, Ansel Adams Photography, Series 2, 2015

Adams Ansel: The Camera, Ansel Adams Photography, Series 1, 2014

Adams Ansel: The Print, Ansel Adams Photography, Series 1, 2014

Henri Cartier-Bresson: The Decisive Moment, Steidl, 2018

Knight Chris: Dramatic Portrait: The Art of Crafting Light and Shadow, Rocky Nook, 2017

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast, plnění průběžných úkolů, realizace individuálního výstavního projektu, realizace ateliérové úkolu na zadané téma společné pro všechny posluchače

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)
STECKER M.
10:40–21:25
(přednášková par. 1)
hybridní vyuka
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–21:25 Martin STECKER Učebna KF 112
Lažanský palác
hybridní vyuka přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů