Výstavní projekt 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307VPRO4 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek ALT, Markéta KINTEROVÁ, Rudolf PREKOP, Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obsah

Předmět je soustředěn semestrální výstavní projekt jako unikátní a specifickou část klauzurní zkoušky a zároveň hlavního uměleckého výstupu posluchače v časovém omezení jednoho semestru. Práce na projektu probíhá zejména v prostředí ateliérů, kde je nezbytnou součástí vizualizace vlastních názorů, témat, uchopením všech inspiračních zdrojů a jejich syntézy do souborného tvaru dle zvoleného média. V systému výuky představuje umístění výstavního projektu do veřejného prostoru s veškerou odpovědností, která tomuto prostoru náleží a vedení kritického dialogu s komisí, která se skládá z interních a externích odborníků.

Hlavní témata

Téma je vysoce individuální, vzniká během výuky v ateliérech dle záměrů posluchače, může a nemusí souviset se semestrálním ateliérovým zadáním. Jeho vývoj závisí na náročnosti získání vstupních informací a podkladů, technické a technologické náročnosti na jeho vedení. Přibližně sleduje tuto osnovu:

1–4/ vývoj projektu v ideové a přípravné fázi v rámci výuky v ateliéru v intenzivních konzultací s vedoucími ateliéru a kolegy

5–9/ realizace projektu a práce s explikací, zařazení do kontextu současného umění, hledání paralel, které mohou projekt podpořit

10/ instalace ve zvoleném výstavním či jiném prostoru

11–12/ obhajoba před komisí na základě explikace, vedení kritického dialogu, feedback a zhodnocení projektu

Výsledky učení

Posluchač se učí a rozvíjí svoje schopnosti v kontinuální práci, která začíná koncepčním záměrem a končí instalací, explikací, kritickým dialogem s komisí a čerpání poznatků z feedbacku. Rozšiřuje svoje poznatky a zkušenosti s výstavní a prezentační praxí. Dostává zpětnou vazbu ve vztahu ke svým záměrům a komunikačním schopnostem, především v oblasti vizuálního umění, ale i verbalizace a různým způsobům šíření a prezentace díla.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná:

Jedná se o vysoce individuální práci – povinná či doporučená literatura je v dikci vedoucí/ho práce a výsledkem doporučení hodnotící komise

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní práce na projektu, vystavení projektu v náležité adjustaci k hodnocení komisi, písemná explikace projektu v předepsaném rozsahu

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky

paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů