Výstavní projekt 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307VPRO4 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač se učí a rozvíjí svoje schopnosti v kontinuální práci, která začíná koncepčním záměrem a končí instalací, explikací, kritickým dialogem s komisí a čerpání poznatků z feedbacku. Rozšiřuje svoje poznatky a zkušenosti s výstavní a prezentační praxí. Dostává zpětnou vazbu ve vztahu ke svým záměrům a komunikačním schopnostem, především v oblasti vizuálního umění, ale i verbalizace a různým způsobům šíření a prezentace díla.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět je soustředěn semestrální výstavní projekt jako unikátní a specifickou část klauzurní zkoušky a zároveň hlavního uměleckého výstupu posluchače v časovém omezení jednoho semestru. Práce na projektu probíhá zejména v prostředí ateliérů, kde je nezbytnou součástí vizualizace vlastních názorů, témat, uchopením všech inspiračních zdrojů a jejich syntézy do souborného tvaru dle zvoleného média. V systému výuky představuje umístění výstavního projektu do veřejného prostoru s veškerou odpovědností, která tomuto prostoru náleží a vedení kritického dialogu s komisí, která se skládá z interních a externích odborníků.

Hlavní témata

Téma je vysoce individuální, vzniká během výuky v ateliérech dle záměrů posluchače, může a nemusí souviset se semestrálním ateliérovým zadáním. Jeho vývoj závisí na náročnosti získání vstupních informací a podkladů, technické a technologické náročnosti na jeho vedení. Přibližně sleduje tuto osnovu:

1–4/ vývoj projektu v ideové a přípravné fázi v rámci výuky v ateliéru v intenzivních konzultací s vedoucími ateliéru a kolegy

5–9/ realizace projektu a práce s explikací, zařazení do kontextu současného umění, hledání paralel, které mohou projekt podpořit

10/ instalace ve zvoleném výstavním či jiném prostoru

11–12/ obhajoba před komisí na základě explikace, vedení kritického dialogu, feedback a zhodnocení projektu

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Jedná se o vysoce individuální práci – povinná či doporučená literatura je v dikci vedoucí/ho práce a výsledkem doporučení hodnotící komise

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní práce na projektu, vystavení projektu v náležité adjustaci k hodnocení komisi, písemná explikace projektu v předepsaném rozsahu

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů