Nová média a multimédia 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307NOMM1 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se v průběhu semestru seznámí s editací videa, včetně speciálních úprav. Vytvoří vlastní projekt, který zařadí do kontextu umění a je schopný video prezentovat před odbornou komisí.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Rozšíření studentských projektů o nové výrazové prostředky. Cílená práce s inspiračními zdroji a hledání odpovídajících forem vyjádření v oblastech, které přesahují medium fotografie a to převážně formou videa. Seznámení s možností editace videa v některém z editační h programů (např. Adobe Premiere nebo Final cut) Reflektování současného dění v umění a práce s ním. Zařazování projektů do kontextu. Práce na individuálních úkolech, které vycházejí z dosavadní práce studentů.

 1. Hledání témat k individuálním projektům, ukázky prací světových umělců
 2. základní seznámení s editačním programem Adobe Premiere
 3. základy střihu videa v programu Adobe Premiere
 4. Speciální úpravy videa v programu Adobe Premiere
 5. Konzultace rozpracovanosti projektů
 6. Práce s kamerou, včetně alternativních přístupů natáčení
 7. Práce se zvukem a hudbou ve videu
 8. Použití efektů v editaci videa
 9. Specifické úpravy videa (motion, keyframe, trackování videa …)
 10. Animace ve videu, použití titulků
 11. Konzultace rozpracovanosti projektů
 12. Prezentace projektů

Doporučená nebo povinná literatura

James Monaco: Jak číst film

James Monaco: Nová vlna

Michael Töteberg (ed): Lexikon světového filmu

Petr Szczepanik (ed.) : Nová filmová historie

Adobe Creative team: Adobe Premiere Pro, Oficiální výukový kurz

Diana Weynand: Final Cut Pro: Oficiální výukový průvodce

James Monaco: The New Wave (Oxford University Press)

James Monaco: How to Read a Film (Oxford University Press)

Timothy Persons and Asia Zak Persons: The Helsinki School(vol. 1-5)

Adobe Creative team: Adobe Premiere Pro – Classroom in a Book

Hodnoticí metody a kritéria

Důraz je kladen na aktivní účast v hodinách a plnění zadaných úkolů, které jsou posléze hodnoceny v otevřené diskuzi. Důležitou součástí je hodnocení osobního přínosu a reflexe vlastní práce.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů