Dokumentární fotografie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DOF1 ZK 2 26 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student ovládá nároky na reprodukci uměleckých děl vzhledem k jejich povaze. Je schopen vybrat a upravit reprodukční fotografie pro zadaný účel.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět se zaměřuje na problematiku zobrazování, reprodukce a rozšiřování uměleckých děl s přesahem na reprezentaci kulturních událostí v oblasti vizuální kultury. Student získává dovednosti a specifické zkušenosti se způsobem snímání jednotlivých typologických odvětví ve vizuálním umění a způsoby jejich finalizace vzhledem k cílové prezentační platformě.

Hlavní témata:

1/ úvod do problematiky zobrazování a reprodukce uměleckých děl v historickém kontextu

2/ současné informační šíření uměleckých děl – katalogy, on-line prezentace, sociální sítě, webová prezentace

3/ snímání 2 D objektů – malba, grafika – praktické ukázky v NG Praha, praktický úkol

4/ snímání 3 D objektů – socha, plastika v galerijním prostředí - teoretický základ, ukázka + praktický úkol

5/ snímání 3 D objektů v ateliéru - teoretický základ, ukázka + praktický úkol

6/ snímání uměleckých ve veřejném prostoru a exteriéru – praktické cvičení

7/ prezentace vlastní umělecké práce – společná konzultace

8/ zásady postprodukce a datových nároků vzhledem k cílové prezentační platformě, specifika referenčního fota

9/ záznam performance – historie, specifika, praktické cvičení

10, 11/ práce na ucelené reprezentaci výstavy s internetovým výstupem a přípravou do tisku

12/ hodnocení formou společné konzultace

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Vladimír 518, Tomáš Souček: Kmeny

Tomáš Pospiszyl: Vetřelci a Volavky

Pavlína Morganová: Výstava jako médium

Petra Matějovičová: Eva Eisler

David Fesl, Isabella Grosseová: After Life výstavy

Karel Herčík: Kamenné dědictví

Doporučená:

Kolektiv autorů: Pražské pomníky

Bystander-the history of street photography

Film-Stills

Photography between Advertising

Art and the Cinema

Časopis Fotograf

Pátek, Jiří, Vančát, Pavel (eds.): Jan Svoboda: Nejsem fotograf

Vančát, Pavel: Jan Svoboda, Praha, Torst, 2011,

Fotografické publikace z nakladatelství Torst- editace Fototorst a další mimo edici a nakladatelství Kant

Storytelling for Photojournalists: Reportage and Documentary Photography Techniques

Aktuální katalogy k výstavám

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná účast na všech aktivitách v rámci předmětu (prezence minimálně 80%), pravidelné plnění zadaných témat a předkládání výsledků ke konzultacím.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů