Chemické základy fotografie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307CHF2 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lenka LESENSKÁ, Jiří PETERA

Obsah

Předmět navazuje v plné míře na předmět CHZF 01 a je zaměřen na prohloubení získaných základních teoretických znalostí a manuálních dovedností tak, aby studenti byli v průběhu dalšího studia schopni uplatnit získané poznatky ve vlastní tvorbě. Studenti v oblasti teorie získají znalosti o principu záznamu fotografického obrazu, typech a stavbě fotografických materiálů, o jejich zpracování a hodnocení. V průběhu praktických cvičení potom naváží na teoretické znalosti a osvojí si manuální zručnost při zpracování fotografických materiálů; seznámí se a v praxi se naučí používat některé specifické zpracovatelské techniky černobílého zpracovatelského procesu.

Hlavní témata:

1/ Princip záznamu obrazu pomocí halogenidu stříbrného - role halogenidu stříbrného - teorie latentního obrazu – teoretická přednáška, schémata, ukázky

2/ Základní schéma zpracování – především Fotochemické zákony (z. Grotthus-Draperův, z. Bunsen-Roscoevův, z. Einsteinův, Schwarzschildův efekt) – teoretická přednáška, schémata, ukázky

3/ Fotografická emulse - Fotografická emulse jako soubor mikrokrystalů halogenidu stříbrného---Vliv velikosti emulsních mikrokrystalů na citlivost, zrnitost a gradaci fotografických materiálů – přednáška, ukázky, praktická cvičení

4/ Zlepšování poměru citlivost - zrnitost cestou struktury emulsních mikrokrystalů, pomocí poruch krystalové mřížky---Tabulární krystaly---Kompozitní krystaly (shell-core; epitaxiální krystaly) – teoretický úvod, ukázky, praxe

5/ Výroba fotografické emulse a fotografických materiálů – praktická ukázka, cvičení

6/ Zpracování fotografických materiálů - Černobílé materiály systém pozitiv-negativ, Vyvolávání: -----Chemické vyvolávání (chem. podstata, vyvolávací látky, složení vývojek pro čb. fotografii) – teoretický úvod, ukázky, cvičení

7/ Fyzikální vyvolávání (chem. podstata, složení vývojek)-----Kinetika vyvolávání---Ustalování (chem. podstata, typy ustalovačů)---Praní--- praktické cvičení

8/ Speciální fotografické techniky-----Difusní jevy a jejich využití-----Zesilování negativů-----Zeslabování negativů-----Rehalogenace-----Tónování- teoretický úvod, cvičení

9/ Černobílý inversní proces ---Struktura čb.inversních materiálů---Zpracování – praktické cvičení

10/ Barevné fotografické materiály ---Světlo a barva (aditivní a subtraktivní míchání barev)---Fyzikální princip záznamu barevného obrazu---Chemický princip záznamu barevného obrazu---Hodnocení barevných fotografických materiálů---Typy barevných fotografických materiálů----- praktické cvičení

11/ Systém pozitiv-negativ (princip záznamu a zpracovatelský proces)-----Barevný inversní proces (princip záznamu a zpracovatelský proces)-----Kodachrom (princip záznamu a zpracovatelský proces) – teoretický úvod, ukázky

12/ Barevné materiály založené na difusních pochodech (princip záznamu a zpracovatelský proces) – praktické cvičení

Výsledky učení

Rozšíření znalostí, plné pochopení fotografického procesu v černobílých a barevných materiálech, jistota nabytá v praktických cvičení, vytvoří posluchačům ucelený přehled o vzniku fotografického obrazu, jeho modifikaci a aplikaci. Posluchači jsou plně vybaveni pro kreativní práci v analogovém procesu, který mohou dále rozvíjet dle svých autorských záměrů.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

ROGERS, DAVID N. The Chemistry of Photography: From Classical to Digital Technologies, Danercon Ltd, 2007. ISBN: 978-0-85404-273-9 (https://ia803208.us.archive.org/1/items/The_Chemistry_of_Photography_From_Classical_to_Digital_Technologies/The_Chemistry_of_Photography_From_Classical_to_Digital_Technologies.pdf)

Mees, C.E.Kenneth. The Theory of the Photographic process, The Macmillan Comp., New York 1945.

TAUSK, Petr. Materiály pro černobílou fotografii: (správná volba a použití). Praha: SNTL, 1973. ISBN 04-302-73.

SOUČEK, Ludvík. Speciální fotografické techniky. Praha: Orbis, 1967. ISBN 11-033-67.

TOMÁŠEK, Zdeněk. Fotografie pro každého. Druhé. Praha: Orbis, 1971. ISBN 11-038-71.

KOBLIC, Přemysl. Využití vadného fotografického materiálu. Praha: Vydavatelství ROH-Práce a Čs. svaz socialistické fotografie, 1951. (ISBN ???).

ŠIMEK, Jaroslav. Fotografické techniky. Praha: PRÁCE, 1969. ISBN 24-102-69.

POLÁŠEK, Jaroslav. Amatérská fotografie a fotografika. Praha: Merkur, 1986. ISBN 51-552-86.

ŠIMKOVÁ, Marie a Jaroslav ŠIMEK. Kvalifikační příručka fotografa a laboranta. Praha: PRÁCE, 1973. ISBN 24-090-73.

KULHÁNEK, Jaroslav a Jaroslav ŠTVERÁK. Fotografický receptář. 4. vydání. Praha: Merkur, 1977. ISBN 51-217-77.

ŠIMEK, Jaroslav a Jaroslav ŠTVERÁK. Zvláštní fotografické postupy. 2. vydání. Praha: PRÁCE, 1980. ISBN 24-046-80.

JUNGE, Karl-Wilhelm a Gunter HUBNER. Fotografická chemie. Praha: SNTL, 1987. ISBN 04-603-86.

TOMÁŠEK, Zdeněk. Fotografické chemikálie. Praha: Merkur, 1982. ISBN 51-424-82.

Praktická fotografie. Praha: SNTL, 1972. ISBN 04-005-72.

Polášek, Miloš. Klasická fotografie v digitálním věku, Moravská Ostrava: En Face, 2012. ISBN 978-80-87264-12-6

Hodnoticí metody a kritéria

ZK ústní na základě odevzdaného závěrečného praktického cvičení - kinetika vyvolávání a úspěšného splnění písemného testu

Aktivní účast v teoretické i praktické části, plnění dílčích praktických cvičení, odevzdání závěrečného praktického cvičení – požadavek na účast minimálně 80%

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR 131
PC učebna KF

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
LESENSKÁ L.
PETERA J.

09:00–10:35
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–10:35 Lenka LESENSKÁ
Jiří PETERA
PC učebna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů