Příprava na technickou část SZZ

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PTC zápočet 1 10 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač kromě nenásilné přípravy a zopakování si nabytých vědomostí, získá analytické a syntetické zkušenosti s aplikací praktických zkušeností a možností jejich dalšího uplatnění.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů Techniky fotografie 1-3, Optické základy fotografie 1-2, Chemické základy fotografie 1-2

Obsah kurzu

Obsah předmětu:

-připravit kreativní formou posluchače na okruhy otázek, které jsou součástí SZZ, které se týkají technických aspektů fotografie

-zopakovat a zhodnotit poznatky, které studenti načerpali v této oblasti během studia

-vytvořit prostor pro sdílení poznatků a inovativních přístupů z individuálních projektů

-inovace vyhodnotit a načrtnout další možné využití

Hlavní témata

Výuka proběhne formou rozšířeného semináře, dle časových, prostorových a rozvrhových možností minimálně 3 x, maximálně 5x za semestr:

  1. – 4./

A) Fotografie architektury – exteriér

B) Fotografie architektury – interiér

C) Krajinářská fotografie

5- 8/

D) Dokumentární a reportážní fotografie

E) Studiová portrétní fotografie a autoportrét

F) Studiová fotografie předmětů a zátiší

G) Portrétní či skupinová fotografie mimo ateliér

10-11/

H) Historické techniky, jejich technologie a význam pro současnou fotografii.

12/

H) Reklamní a módní fotografie ve spojení s grafikou

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

White, Alex W.: The Elements of Graphic Design, Allworth Press, 2012

Rudolf Kingslake, Lenses in Phtotography; the Practical Guide to Optics for Photography, Creative Media Partners, LLC, 2021

Al Judge, Mastering Aperture, ShutterSpeed, ISO and Exposure: How they interact and Affect Each Other, ‎ CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013

Robert A. Crone, A History of Color: The Evolution of Theories of Light and Color, Kluwe Academic Publisher, 2012

Tom Ashe, Color management and Quality Output (part of : The Digital Imaging Masters), Focal Press 2014

Curley Marshall: Mastering Light: Classic Techniques for Expressive Portrait Photography, Amherst Media, 2017

Hunter Fil, Biver Steven, Fugua Paul: Light Science & Magic: An Introduction to Photographic Lighting, Routledge, 2015

Doporučená:

Collective: Experimental Photography: A Handbook of Techniques, Themes and Hudson, 2014

Christopher James: The Book of Alternative Photographic Processes 1st Edition, Cengage Delmar Learning, 2012

Wicks Brady: Alternative Photographic Processes: Crafting Handmade Images (Alternative Process Photography)

Focal Press, 2015

Blacklow Laura: New Dimensions in Photo Processes, Routledge, 2018

Hirsch Robert: Photographic Possibilities: The Expressive Use of Concepts, Ideas, Materials, and Processes, Routledge 2017

Salvaggio Nanette L.: Basic Photographic Materials and Processes, Taylor and Francis, 2019

Johnson G. L., Parsons J. H. :Photographic Optics and Colour Photography, Legare Street Press, 2021

Rubinstein Daniel: Fragmentation of the Photographic Image in the Digital Age, Taylor & Francis Ltd, 2021

Christopher James, The book of alternative photographic processes(Clifton Park, NY: Delmar Cengage Learning, 2009), 2nd edition.

John Barnier, Coming into Focus: a step-by-step guide to alternative photographic printing processes (San Francisco, CA: Chronicle Press, 2000).

David Scopick, The Gum Bichromate Book: non-silver methods for photographic printmaking. 2nd ed. (Boston, Mass.; London : Focal Press, 1991).

Bea Nettles, Breaking the Rules: A Photo Media Cookbook, 3rd edition (Urbana, Illinois: Inky Press Productions, 1992). Includes recipes for Cyanotype, Van Dyke Brown Printing, Gum Bichromate and others.

Mike Ware, Cyanotype : the history, science and art of photographic printing in Prussian blue (London : Science Museum ; Bradford [England] : National Museum of Photography, Film & Television, 1999).

Lyle Rexer, Photography’s Antiquarian Avant-Garde: the new wave in old processes (New York: Harry N. Abrams, 2002).

Jan Arnow, A Handbook of Alternative Photographic Processes (New York: Van Nostrand Reinhold, 1982).

INTERNET:

Alternative Photography

Articles, recipes and technical information about alternative photography processes.

http://www.alternativephotography.com/

Photographers’ Formulary

A source for chemistry, nonsilver processing kits, supplies, technical support and workshops.

http://www.photoformulary.com/

Rockland Colloid Corp.

A source of nonsilver processing kits.

http://www.rockaloid.com/

Bostick & Sullivan

A source for camera equipment, chemistry, books, and other technical information.

http://www.bostick-sullivan.com/

The World Journal of Post-Factory Photography, Issue #1, 1998

downloadable at http://www.alternativephotography.com/

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se aktivní a konstruktivní přístup studentů k probírané technologii a schopnost propojovat jednotlivé separované části fotografické techniky komplexně.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů