Ateliér klasické fotografie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307AKLF4 zkouška 4 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač je schopen formulovat svůj záměr, připravit si pracovní plán, konzultovat zvolené prostředky a technologický postup. Realizuje kvalitní a ucelený výstavní projekt. Zadané téma ateliérového cvičení zpracovává na základě autorského výzkumu, inovativně a experimentálně přistupuje k získaným a prohlubovaným znalostem v oblasti klasické fotografie. Svůj tvůrčí přístup reflektuje v explikaci výstavního projektu a verbální explikaci ateliérového cvičení.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Ateliér klasické fotografie se zaměřuje na technologické postupy a procesy vzniku fotografie. Součástí ateliéru jsou i dílny se zaměřením na historické fotografické techniky jako jsou gumotisk, kyanotypie, bromolejotisk, mokrý kolodiový proces či práce s želatinou a její přenos na jiné materiály. U fotografií, kde je nositelem pozitivního obrazu negativ, je výsledkem pouze jediný originál.

V ateliéru se však věnujeme i současné technologické inovaci, zkoumání a posuzování možností digitální fotografie a ostatních technologií, které se podílejí na záznamu optického obrazu. Patří sem studie nových světelných zdrojů, pořizování letecké fotografie pomocí dronu, či získávání extrémně kvalitních snímků skládáním obrazu pomocí různých robotických zařízení.

Hledání možností realizace tvůrčích záměrů v závislosti na zvolené technologii je mimo jiné procesem diskuzí v rámci ateliéru.

Důraz je kladen na kreativní zpracování ateliérového úkolu:

Využívání masek je úzce provázáno s historií umělecké praxe, od animisticko-spirituálního využití domorodými kmeny, přes kolonialistické apropriace africké estetické tradice fauvisty a kubisty až po rozmanité současné trendy zpochybňující nastavení geopolitické infrastruktury.

V základním smyslu lze masku vnímat jako převlek, který zakrývá obličej nebo jeho část za účelem ochrany zdraví, skrytí identity, rituálních účelů, pobavení nebo odstrašení ostatních. Existují také masky, které prozradí více, než skryjí. Masky jsou v tomto smyslu úžasně paradoxní, protože kromě zakrytí fyzické reality mohou ukazovat i to, jak někdo chce být viděn.

Kromě zmíněné významové roviny je pro účely ateliérového cvičení vhodné vnímání masek rozšířit na oblast kamufláží a maskování.

Vlastní práce na úkolu bude předmětem pravidelných konzultací, výsledné dílo musí být ukotveno v médiu fotografie a mělo by se skládat z minimálně šesti jednotlivých fotografických obrazů

Hlavní témata

1 – 2/ Konzultace záměrů, vytvoření pracovního plánu

2 – 3/ Konzultace práce v procesu – korektura, revize zvoleného přístupu a plánovaného výstup

3 – 6/ účast na ateliérových cvičeních a dílnách nestandardních technik.

7 - 8/ individuální práce ve studiu či exteriéru – individuální konzultace

9 / korektura – zpřesňování práce na ateliérovém cvičení a přípravě výstavního projektu

10/ Cvičení – nestandardní techniky – fotografie jako jediný originál

11 - 12/ Společné prezentace, postprodukce, adjustace, dokončení finální podoby

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Collective: Experimental Photography: A Handbook of Techniques, Themes and Hudson, 2014

Christopher James: The Book of Alternative Photographic Processes 1st Edition, Cengage Delmar Learning, 2012

Wicks Brady: Alternative Photographic Processes: Crafting Handmade Images (Alternative Process Photography)

Focal Press, 2015

Blacklow Laura: New Dimensions in Photo Processes, Routledge, 2018

Hirsch Robert: Photographic Possibilities: The Expressive Use of Concepts, Ideas, Materials, and Processes, Routledge 2017

Salvaggio Nanette L.: Basic Photographic Materials and Processes, Taylor and Francis, 2019

Johnson G. L., Parsons J. H. :Photographic Optics and Colour Photography, Legare Street Press, 2021

Rubinstein Daniel: Fragmentation of the Photographic Image in the Digital Age, Taylor & Francis Ltd, 2021

Doporučená:

Christopher James, The book of alternative photographic processes(Clifton Park, NY: Delmar Cengage Learning, 2009), 2nd edition.

John Barnier, Coming into Focus: a step-by-step guide to alternative photographic printing processes (San Francisco, CA: Chronicle Press, 2000).

David Scopick, The Gum Bichromate Book: non-silver methods for photographic printmaking. 2nd ed. (Boston, Mass.; London : Focal Press, 1991).

Bea Nettles, Breaking the Rules: A Photo Media Cookbook, 3rd edition (Urbana, Illinois: Inky Press Productions, 1992). Includes recipes for Cyanotype, Van Dyke Brown Printing, Gum Bichromate and others.

Mike Ware, Cyanotype : the history, science and art of photographic printing in Prussian blue (London : Science Museum ; Bradford [England] : National Museum of Photography, Film & Television, 1999).

Lyle Rexer, Photography’s Antiquarian Avant-Garde: the new wave in old processes (New York: Harry N. Abrams, 2002).

Jan Arnow, A Handbook of Alternative Photographic Processes (New York: Van Nostrand Reinhold, 1982).

INTERNET:

Alternative Photography

Articles, recipes and technical information about alternative photography processes.

http://www.alternativephotography.com/

Photographers’ Formulary

A source for chemistry, nonsilver processing kits, supplies, technical support and workshops.

http://www.photoformulary.com/

Rockland Colloid Corp.

A source of nonsilver processing kits.

http://www.rockaloid.com/

Bostick & Sullivan

A source for camera equipment, chemistry, books, and other technical information.

http://www.bostick-sullivan.com/

The World Journal of Post-Factory Photography, Issue #1, 1998

downloadable at http://www.alternativephotography.com/

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast, plnění průběžných úkolů, realizace individuálního výstavního projektu, realizace ateliérové úkolu na zadané téma společné pro všechny posluchače

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů