Ateliér Intermédia 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307ATI4 zkouška 4 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří PROCHÁZKA, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obsah

Ateliér Intermédia je ustanoven jako jeden ze současných 5-ti specializovaných ateliérů KF. Zaměřuje se na témata a zvolené výrazové prostředky, které vycházejí a přesahují standardní zpracování technického obrazu a hledají nové způsoby a inovativní přístupy a postupy v tvorbě vizuálních projektů. Důležitými body v koncepci ateliérové výuky jsou zaměření na mezioborovost, ověřování inovací, experiment, neortodoxní a kritický přístup. Vyznačuje se především otevřeností ke všem druhům médií vizuálního umění, práci v jejich meziprostoru a společenské zodpovědnosti pozice tvůrce. Ateliér umožňuje svým posluchačům širokou volbu médií, neomezuje je ve volbě témat, klade však důraz na provázání všech tvůrčích složek a maximální využití všech nabízených prostředků.

Výuka je doplněna pravidelnými referáty jednotlivých členů k tématům, jež přímo nesouvisí s vizuální tvorbou, ale týkají se společenského, politického či vědeckého dění a zájmů studentů.

Hlavní témata

1-2/ Každý semestr začíná podrobnou diskuzí se společnou prezentací portfolií, rozpracovaných projektů a ideových záměrů. Na tomto základě se volí hlavní téma či médium pro daný semestr, plánují se specifické moduly, studijní zájezdy či pobyty, výstavy či jiné formy prezentace a způsob prezentace semestrálních výsledků v rámci klauzurní zkoušky.

3–4/ Ideový vývoj projektu založený na zdůvodněné tvorbě konceptu, který se dále cizeluje na základě kritického feedbacku společných a individuálních konzultací

5–6/ Plán realizace a realizace na základě technických a technologických specifik

7–9/ doplňkové aktivity – workshopy, realizace výstavních projektů, zahrnutí doplňkových aktivit do konceptu projektu, individuální konzultace

10/ zahrnutí nabytých zkušeností do finálního konceptu výstavního projektu

11-12/ Adjustace, ideální forma prezentace vzhledem k povaze díla a praktickým podmínkám, doplněná explikací díla, zařazením do kontextu, dalším způsobům prezentace a distribuce a dalším možným vývojem.

Výsledky učení

Ateliér umožňuje svým posluchačům širokou volbu médií, neomezuje je ve volbě témat, klade však důraz na provázání všech tvůrčích složek a maximální využití všech nabízených prostředků.

Požadavky na studenta respektují jeho dobu studia.Pokud posluchač vstoupí do ateliéru již v letním semestru prvního ročníku, je kladen důraz především na experiment s materiálem, praktické seznámení s celým procesem tvorby, reflexi a využití omylů a chyb, způsob inovativního myšlení. Tento přístup se dále prohlubuje v zimním semestru druhého ročníku. K dosažení tohoto cíle často pomáhají cílené individuální úkoly a cvičení menšího rozsahu. Letní semestr je věnován vytvoření svébytného vizuálního projektu v kontextu současného umění s prezentací ve veřejném prostoru. V zimním semestru třetího ročníku je možná stáž v rámci Erasmus či zapojení do společných projektů. Letní semestr je věnován důkladné přípravě na kvalifikační práci.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná:

Dekker, Annet: Curating digital art/from presenting and collecting digital art to networked co-curation, Valiz, 2021

Janes, Robert R., Sandell R. :Museum Activism, Routledge, 2019

Balée Willam: Inside Cultures:An Introduction to Cultural Anthropology, Routledge, 2021

Janes M., Robert R., Sandell R. :Museum Activism, Routledge, 2019

Rush, M.: New Media in Art, Themes and Hudson, reedition 2019

Collective: Multidisciplinary Perspectives on New Media Art, IGI Global 2020

Doporučená:

Hlaváčková, Jitka, Vojtěchovský, Miloš: Zvuky, kódy, obrazy/sounds codes images,Artmap, 2020

Morganová, P., Nekvindová T., Svatošová, D.: Výstava jako médium /české umění 1957–1999, AVU, 2020

Vladimir 518: Obsese / umělec, pracovní prostor a vnější inspirace, Yinachi, Společnost Jindřicha Chalupeckého, 2015

Blackman, L.: The Body:The Key Concepts, Routledge,2021

Siapera, E.: Understanding New Media, Sage Publications Ltd, 2018

Cambel, S.: An appeal to supersede the slave trade triangle in English museums

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14788810.2021.1913969?scroll=top&needAccess=true

Rush, M.: New Media in Art, Themes and Hudson, reedition 2019

Collective: Multidisciplinary Perspectives on New Media Art, IGI Global 2020

Collective:New Media Installation: Technology in Art, Gingko Press, Inc, 2018

McLuhan, M.: Understanding Media, Taylor & Francis Ltd, 2001

odkazy weby současné světové umění:

https://kubaparis.com/

https://www.aqnb.com/

https://www.ofluxo.net/

https://tzvetnik.online/

https://www.daily-lazy.com/

https://blokmagazine.com/

https://artviewer.org/

Hodnoticí metody a kritéria

Posluchač vystaví realizovaný vizuální project v rámci klauzurní výstavy. Výstavní projekt je doplněn explikací v rozsahu min. A4. Posluchač se pravidelně a aktivně zúčastňuje ateliérových schůzek a všech doplňkových aktivit ateliéru, postupuje dle pokynů vedoucí ateliéru a využívá formátu individuálních konzultací. Prezence nutná ke splnění předmětu je 80%.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR 304
Tržiště -at.intermedia

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠIMLOVÁ Š.
09:00–17:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–17:00 Štěpánka ŠIMLOVÁ Tržiště -at.intermedia
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů