Ateliér klasické fotografie 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307AKLF3 zkouška 4 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač je schopen formulovat svůj záměr, připravit si pracovní plán, konzultovat zvolené prostředky a technologický postup. Realizuje kvalitní a ucelený výstavní projekt. Zadané téma ateliérového cvičení zpracovává na základě autorského výzkumu, inovativně a experimentálně přistupuje k získaným a prohlubovaným znalostem v oblasti klasické fotografie

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Ateliér klasické fotografie se zaměřuje na technologické postupy a procesy vzniku fotografie. Jeho náplň vychází z předpokladu, že student musí zvládnout určité konkrétní úkoly technického charakteru, které mu teprve otevřou cestu k realizaci svých tvůrčích záměrů. Se studenty jsou v rámci ateliéru analyzovány postupy vedoucí k předem stanoveným cílům. Součástí výuky je i konfrontace různých technologií a vymezení jejich specifik, které se často mohou stát jediným nositelem realizace zvoleného záměru.

Ateliér se věnuje práci s klasickou analogovou fotografií od kinofilmu po velkoformátovou fotografií. Studenti mají možnost pracovat s negativem až do velikosti 30x40 cm a následně pořídit kontakt či zvětšeninu na barytový papír metrových rozměrů. Kromě černobíle fotografie se studenti seznamují také s klasickou barevnou fotografií a zpracováním barevných inverzních materiálů.

Důraz je kladen na kreativní zpracování ateliérového úkolu, při rozdělení si jednotlivých možných pohledů - tvůrčích okruhů:

•práce zubu času: historický materiál v komparaci s analogickými snímky ze současnosti (lidé, budovy, místa)

•dočasnost: záznam degradace věcí (sekvence, časosběrné série)

•pomíjivost v podobě změn osvětlení předmětů a míst během dne

•transformace: proměny přírody vlivem přírodní energie (větru, sucha, škůdců atd.)

•pomíjivost jako smrtelnost: vanitas, memento mori, posmrtná maska

•dopad času na médium fotografie: degradace fotografického materiálu vlivem expirace, vnějšího prostředí a řízených intervencí

•rekonstrukce času, vzpomínek

•fotografie pohybu a prchavých momentů, záznam průběhu děje, libovolný vs. rozhodující okamžik

•pomíjivost vyjádřená využitím technologických postupů, důraz na atmosféru (rozpíjení motivů, měkká optika, mlha, kouř, multiexpozice)

Hlavní témata

1 – 2/ Konzultace záměrů, vytvoření pracovního plánu

2 – 3/ Konzultace práce v procesu – korektura, revize zvoleného přístupu a plánovaného výstup

3 – 6/ účast na ateliérových cvičeních – důraz na experiment, rozšiřování výrazu a možnosti prezentace

7 - 8/ individuální práce ve studiu či exteriéru – individuální konzultace

9 / korektura – zpřesňování práce na ateliérovém cvičení a přípravě výstavního projektu

10/ Cvičení – nestandardní techniky

11 - 12/ Společné prezentace, postprodukce, adjustace, dokončení finální podoby

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Collective: Experimental Photography: A Handbook of Techniques, Themes and Hudson, 2014

Christopher James: The Book of Alternative Photographic Processes 1st Edition, Cengage Delmar Learning, 2012

Wicks Brady: Alternative Photographic Processes: Crafting Handmade Images (Alternative Process Photography)

Focal Press, 2015

Blacklow Laura: New Dimensions in Photo Processes, Routledge, 2018

Hirsch Robert: Photographic Possibilities: The Expressive Use of Concepts, Ideas, Materials, and Processes, Routledge 2017

Salvaggio Nanette L.: Basic Photographic Materials and Processes, Taylor and Francis, 2019

Johnson G. L., Parsons J. H. :Photographic Optics and Colour Photography, Legare Street Press, 2021

Rubinstein Daniel: Fragmentation of the Photographic Image in the Digital Age, Taylor & Francis Ltd, 2021

Doporučená:

Christopher James, The book of alternative photographic processes(Clifton Park, NY: Delmar Cengage Learning, 2009), 2nd edition.

John Barnier, Coming into Focus: a step-by-step guide to alternative photographic printing processes (San Francisco, CA: Chronicle Press, 2000).

David Scopick, The Gum Bichromate Book: non-silver methods for photographic printmaking. 2nd ed. (Boston, Mass.; London : Focal Press, 1991).

Bea Nettles, Breaking the Rules: A Photo Media Cookbook, 3rd edition (Urbana, Illinois: Inky Press Productions, 1992). Includes recipes for Cyanotype, Van Dyke Brown Printing, Gum Bichromate and others.

Mike Ware, Cyanotype : the history, science and art of photographic printing in Prussian blue (London : Science Museum ; Bradford [England] : National Museum of Photography, Film & Television, 1999).

Lyle Rexer, Photography’s Antiquarian Avant-Garde: the new wave in old processes (New York: Harry N. Abrams, 2002).

Jan Arnow, A Handbook of Alternative Photographic Processes (New York: Van Nostrand Reinhold, 1982).

INTERNET:

Alternative Photography

Articles, recipes and technical information about alternative photography processes.

http://www.alternativephotography.com/

Photographers’ Formulary

A source for chemistry, nonsilver processing kits, supplies, technical support and workshops.

http://www.photoformulary.com/

Rockland Colloid Corp.

A source of nonsilver processing kits.

http://www.rockaloid.com/

Bostick & Sullivan

A source for camera equipment, chemistry, books, and other technical information.

http://www.bostick-sullivan.com/

The World Journal of Post-Factory Photography, Issue #1, 1998

downloadable at http://www.alternativephotography.com/

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast, plnění průběžných úkolů, realizace individuálního výstavního projektu, realizace ateliérové úkolu na zadané téma společné pro všechny posluchače

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů