Forma a obsah uměleckého díla 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FOUD2 ZK 2 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač po absolvování kurzu si uvědomuje pozici autora vzhledem ke svojí tvorbě v kontextu. Má základní představu o komunikaci vlastního záměru vizuálními prostředky. Pracuje s fotografií, koláží a videem. Chápe způsoby narace ve fotografii a technickém obraze. Uvědomuje si omezení autorských projektů a dovede s limity pracovat. Tvůrčím způsobem vede kritický dialog o tvorbě na základě zadaných témat.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět - Forma a obsah uměleckého díla je koncipován jako předmět v prvním ročníku bakalářského studia, v němž si studenti osvojují koncepční přístupy ve vlastní tvorbě, učí se formulovat svůj záměr v rámci zadání a prohlubují propojení své tvorby v rámci historického kontextu.

V druhém semestru se posluchači zabývají pozicí tvůrce, který se probírá na ikonických autorech. Zabývají se tématy jako je gender, sociální aspekty díla, kulturně – historický kontext. Pracují s autorským příběhem, reklamními médii a jejich přesahem, reflexí prací svých spolužáků. V teoretické části se zabývají jednotlivými médii a jejich vzájemnými přesahy.

Hlavní témata

1/ umění vs reklama, politické umění, persuasion in art

2/ procvičování kritického dialogu

3/ pozice autora

4/ rozbor úkolu, prezentace vybraných autorů dle zadání pedagoga

5/ prezentace vybraných autorů dle výběru studentů

6/ úloha mýtu v umění, Oidipus

7/ mnohovrstevnatá narace, sledování dějových linek, způsoby výběru

8/ omezující faktory v tvorbě

9/ vzájemná reflexe tvorby, portrét

10/ dokončení zadaného příběhu

11/ fotopříběh vs video

12/ korektura a společná prezentace s výběrem

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Sophocles: Oedipus the King, Pocket classic, 2005

French George: Art and Science of Advertising, Franclin classic, 2018

Colectiv: D+AD09: the best advertising and design in the world, Taschen, 2010

Rees-Robert Nick: Fashion film in the digital age, Bloomsbery publishing, 2018

Balée Willam: Inside Cultures:An Introduction to Cultural Anthropology, Routledge, 2021

Doporučená:

Janes, Robert R., Sandell R. :Museum Activism, Routledge, 2019

Cervulle Maxim, Rees-Robert Nick: Homo exoticus: Race, classe and critique queer, Armand Colin, 2010

Rupnik Jacques: Střední Evropa je jako pták s očima vzadu: o české minulosti a přítomnosti. [s.l.]: Novela bohemica, 2018

Beuyes Joseph: What is Art, 1988

Fournier, Lauren: Autotheory as Feminist Practice in Art, Writing, and Criticism, MIT Press, 2020

Dillon, Michele: Introduction to Sociological Theory, John Wiley And Sons Ltd • 2020

Callahan Sara: Art + Archive, Manchester Press, 2022

Dillon, Michele: Postsecular Catholicism, Oxford University Press • 2018

Dunne, John Anthony: Spekulative everything, MIT Press, 2013

Hodnoticí metody a kritéria

80% docházka, včasné plnění zadaných úkolů, povinná účast na závěrečné společné prezentaci výsledků, absolvování předmětu Forma a obsah uměleckého díla 1

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 111
Učebna KF 111

(Lažanský palác)
ŠIMLOVÁ Š.
14:50–16:25
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:50–16:25 Štěpánka ŠIMLOVÁ Učebna KF 111
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů