Grafický design a fotografie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307GRD4 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář Grafický design a fotografie 4 se i nadále snaží prohlubovat předchozí nabyté zkušenosti a dovednosti z této výtvarné činnosti. Datový nosič a jeho obal může v současném světě reprezentovat zástupný artefakt pro tvůrčí disciplíny, jejichž výstupy nemají často fyzickou podobu. Vzhledem k umělecky orientovanému programu studia toto médium poukazuje na jeden z dalších způsobů vlastní prezentace, nebo distribuce uměleckého díla. Vhodnou volbou vizuálních prvků použitých na obalu a přiloženém bookletu se mohou studenti naučit představit kontext obsahu, jež médium ukrývá.

Forma studia

Výuka v semináři probíhá formou individuálních konzultací, prezentací ukázek a vysvětlováním práce v programech.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je absolvování semináře Grafický design a fotografie 3

Obsah kurzu

1- 2/ Úvod do tématu – představení smyslu hlavního tématu a doplňkových aktivit, inspirační zdroje, představení možných způsobů řešení – seminář

3/ Aplikace vizuálních prvků na všechny části nosiče (obal, booklet, samotné médium) – praktické cvičení, ukázky, možné způsoby řešení

4 – 5/ Hledání vhodného vizuálního jazyka pro vyjádření obsahu – kombinace společných a individuálních konzultací

6 – 7/ Rytmizace tiskoviny, gradace, výtvarný akcent - kombinace společných a individuálních konzultací

8 - 9/ Nastavení layoutu – praktické cvičení, kombinace společných a individuálních konzultací

10 /Sazba textů + Možnosti řešení bookletu, typy vazeb a skládání - seminář

11/ Storytelling - seminář

12/ Kombinace práce s programy InDesign, Illustrator, Photoshop a Acrobat – praktické doporučení, revize výsledků, hodnocení, feedback

Výstup: Obal a booklet datového nosiče

Doporučená nebo povinná literatura

Technika:

ANTON, Kelly Kordes, CRUISE, John, eds. Adobe InDesign CC: Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, Brno, 2017. ISBN 978-80-251-4857-0

WOOD, Brian. Adobe Illustrator CC: Ai : oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-80-251-4862-4.

BERAN, Vladimír, ed. Aktualizovaný typografický manuál. Osmé vydání. Praha: Kafka design, 2012. ISBN 978-80-260-7606-3

SAMARA, Timothy. Grafický design: Základní pravidla a způsoby jejich porušování. Praha: Slovart, 2016 (2. doplněné vydání). ISBN 978-80-7529-046-5

https://helpx.adobe.com/cz/indesign/tutorials.html

Inspirace:

BAUR, Ruedi, BOOM, Irma, GOGGIN, James, eds. Area 2. London, New York: Phaidon Press, 2008. ISBN 978-0-7148-4855-6

BEEKE, Anthon, BELL, Nick, CATO, Ken, eds. Area. London, New York: Phaidon Press, 2003. ISBN 978-0-7148-4325-4

BERGER, John. Způsoby vidění. Praha: Labyrint, 2016. Labyrint fresh eye. ISBN 978-80-87260-78-4.

BROUSIL, Tomáš, DOČEKALOVÁ, Petra, eds. Typo 9010: Czech Digitized Typeface 1990–2010. Praha: BiggBoss, 2015. ISBN 978-80-906019-5-6

TWEMLOW, Alice. K čemu je grafický design?. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-027-3.

TWOPOINTS.NET, ed. Pretty Ugly: Visual Rebellion in Design. Berlin: Gestalten, 2012. ISBN 978-3-89955-423-6

BOSÁK, Petr, JANSA, Robert, eds. Proto: Grafický design a současné umění. Praha: tranzit.cz, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013. ISBN 978-80-87259-22-1, ISBN 978-80-86863-60-3, ISBN 978-80-905691-0-2

SELBY, Aimee, ed. Art and Text. London: Black Dog Publishing, 2009.

ISBN 978-1-906155-65-0

Weby:

centrenationaldugraphisme.fr

graphicmatters.nl

fontsinuse.com

trendlist.org

typographicposters.com

picto.cz

mindsparklemag.com

crapisgood.com

posterzine.com

superpaper.de

zitaoberwalder.com

ao-publishing.com

onomatopee.net

velvetyne.fr

Historie:

AYNSLEY, Jeremy. A Century of Graphic Design. New York: Barron’s Educational Series, 2001. ISBN 0-7641-5324-2

HOLLIS, Richard. Stručná historie grafického designu. Praha: Rubato, 2014. Eseje (Rubato). ISBN 978-80-87705-27-8.

LIVINGSTON, Alan; LIVINGSTON Isabella. Dictionary of Graphic Design and Designers. 3rd ed. London: Thames & Hudson, 2012. World of Art. ISBN 978-0-500-20413-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zimní semestr – zkouška

Letní semestr – zkouška

Předmětem hodnocení je odevzdání finálního souboru, makety, či fotodokumentace realizovaného projektu. Hodnotí se výtvarná invence, ale i technické zpracování dokumentu.

Předpokladem pro udělení zápočtu je pravidelná účast na semináři.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů