Ateliér klasické fotografie 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307AKLF2 zkouška 4 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač prohlubuje své znalosti a dovednosti formou společných cvičení s teoretickým základem a praktickou demonstrací. Pracuje bezpečně a samostatně ve studiu a ve fotokomoře, používá digitální technologie. Koncepční záměry je schopen realizovat dle svých záměrů, učí se využívat chyby a omyly v rozvoji své práce. Je schopen práce v týmu a aktivně se podílí na společných cvičeních, je schopen vést konstruktivní kritický dialog se svými spolustudenty.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cíle předmětu, tedy dvě tři věty o tom, čeho se má v předmětu dosáhnout, co je jeho obsahem

Ateliér klasické fotografie se zaměřuje na technologické postupy a procesy vzniku fotografie. Jeho náplň vychází z předpokladu, že student musí zvládnout určité konkrétní úkoly technického charakteru, které mu teprve otevřou cestu k realizaci svých tvůrčích záměrů. Se studenty jsou v rámci ateliéru analyzovány postupy vedoucí k předem stanoveným cílům. Součástí výuky je i konfrontace různých technologií a vymezení jejich specifik, které se často mohou stát jediným nositelem realizace zvoleného záměru.

Ateliér se věnuje práci s klasickou analogovou fotografií od kinofilmu po velkoformátovou fotografií. Studenti mají možnost pracovat s negativem až do velikosti 30x40 cm a následně pořídit kontakt či zvětšeninu na barytový papír metrových rozměrů. Kromě černobíle fotografie se studenti seznamují také s klasickou barevnou fotografií a zpracováním barevných inverzních materiálů.

Hledání možností realizace tvůrčích záměrů v závislosti na zvolené technologii je mimo jiné procesem diskuzí v rámci ateliéru.

Předmět Ateliér 2 prohlubuje a rozšiřuje znalosti nabyté v dalších odborných praktických předmětech.

Hlavní témata

1 – 2/ Úvod – přehled používaných fotografických postupů – srovnání výhod, nevýhod a vhodných postupů k

2 – 3/ Záměr pro ateliérové cvičení a výstavní projekt – konzultace – určení vhodného postupu, procesu a zpracování

3 – 4/ příprava na barevný negativ a realizace

5/ technické cvičení ve studiu - velkoformátový negativ

6/ Technické cvičení ve fotokomoře – zvětšování na barytový papír

7/ Cvičení – nestandardní techniky

8 - 9/ Práce v plenéru – ateliérový studijní zájezd.

10/ konzultace výsledků přípravy na závěrečný klauzurní projekt + ateliérový výjezd

11/ vyhodnocení práce na ateliérovém cvičení – korektura

12/ společná prezentace dosažených výsledků, korektura, způsoby adjustace

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Waldack, Charles. Pojednání o fotografii. NAMU, Praha, 2021

Volitelná:

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Jan Pohrybný: Kreativní světlo ve fotografii 2011

Kelby Scot: Digitální fotografie 1-4

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Jan Pohrybný: Kreativní světlo ve fotografii 2011

Kelby Scot: Digitální fotografie 1-4

Alberro, Alexander - Norvell, Patricia (ed.): Recording Conceptual Art, Berkeley,

Los Angeles a London: University of California Press, 2001

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After ConceptualArt, MIT Press,

Cambridge and London, 2006

Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University

Press, New Haven 2008

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames

Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004

Foster, Hal (ed): Postmodern Culture, London: Pluto Press, 1990

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.: Art

since 1900, London: Thames & Hudson, 2004

Michel Frizot: Nouvelle Histoire de la Photographie, Larousse-Bordas, Paris,

1996

Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009

Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Liz Wells. The Photography Reader, Routledge, London, 2003

Wall, Jeff: Selected Essays and Interviews, New York: The Museum of Modern

Art, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast, plnění průběžných úkolů, realizace individuálního výstavního projektu, realizace ateliérové úkolu na zadané téma společné pro všechny posluchače

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 111
Učebna KF 111

(Lažanský palác)
STECKER M.
09:00–17:15
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–17:15 Martin STECKER Učebna KF 111
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů