Příprava na uměleckou část SZZ

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PUCS Z 1 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dostává podporu a technologické vedení ve výstavním projektu většího rozsahu. Je vytvořen prostor pro sdílení a výměnu zkušeností. Student získává zkušenosti s preventivními opatřeními pro eliminaci technologických a technických problémů a pokud tyto nastanou, učí se s nimi pracovat ve prospěch své práce. Pracuje v rámci kolektivu na tvorbě společného výstavního formátu.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Obsah kurzu:

Hlavní témata:

Výuka proběhne formou rozšířeného semináře, dle časových, prostorových a rozvrhových možností minimálně 3 x za semestr:

  1. – 4./

Individuální práce s projektem v rámci ateliérové výuky s důrazem na ideový vývoj možných forem instalací

5 - 9/

Realizační plán – sdílení zkušeností, ukázky instalací, řešení technologií

9 – 12/

Společná realizační schůze, spojená s produkcí výstavy, instalační plán

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Bruce Altshuler, Biennials and Beyond: Exhibitions that Made Art History 1962 – 2002, Phaidon 2013

Pavlína Morganová, Terezie Nekvindová, Dagmar Svatošová, Výstava jako médium. České umění 1957–1999, AVU, Praha 2021

Elena Filipovic (ed.), The Artist as Curator: An Anthology, Walther König, Köln 2018

Doporučená:

Bude určována dle povahy a charakteru výstavních projektů a výstavního prostoru

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů