Fotografie krajiny 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FTKR1 zkouška 2 39 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 21 až 31 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen samostatné práce v terénu, umí zmapovat danou lokalitu z hlediska fotografického záznamu, stanovit si vlastní tvůrčí záměr, připravit podmínky, komunikovat s místními obyvateli, zjistit si potřebné informace vzhledem k zobrazovanému aspektu území, volit vhodnou techniku a povětrnostní podmínky

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na práci v plenéru s využitím přirozeného světla, na práci s obrazovou ostrostí, výřezem a skladbou. Přirozenou součástí jsou i způsoby uvažování o fotografii jako prostředku podávající výpověď o konkrétním místě, jejich variabilita, vzájemná kompatibilita a vhodnost vzhledem k záměru. Předmět seznamuje studenty se základními zákonitostmi fotografického zobrazování při zachycení prostoru a jeho reprodukci do plochy fotografie. V praktické části je pozornost věnována práci se středoformátovým přístrojem, vhodnému využívání světla, vlivu počasí a možnostem používání klasické techniky.

Hlavní témata

1-2/ úvod do tématu krajinářské fotografie – specifika odvětví, závislosti na vnějších vlivech a jejich využití, inspirační zdroje

2-3/ průzkum lokality, akcent charakteristických znaků, zasazení do kontextu, autorský průzkum

4-5/ doprovodné přednášky, další inspirační zdroje dle specifikace jednotlivých záměrů

6-10/ individuální práce v terénu, individuální a společné konzultace, prezentace průběžné práce a procesu

11/ společná konzultace, prezentace prací v kontextu získaných poznatků, korektura

12/ postprodukce, úpravy, návrhy ideální finální prezentace, hodnocení

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Godfrey Anne C.: Active Landscape Photography Theoretical Groundwork for Landscape Architecture, Taylor & Francis, 2020

Malpas William: Land Art in Close-up, Crescent Moon Publishing, 2008

Kastner Jefferey: Land and Environmental Art, Phaidon, 2010

Monoian Elizabeth, Ferry Robert: Land Art of the 21st Century: Land Art Generator Initiative at Fly Ranch, Hirmer, 2020

Doporučená:

Locke Adrain, Shane Robert, Bowditch Lucy: Art & Place: Site-Specific Art of the Americas, Phaidon, 2013

Lippard Lucy R.: Undermining: A Wild Ride Through Land Use, Politics, and Art in the Changing West, The New Press, 2014

Iversen Margaret: Beyond Pleasure - Freud, Lacan, Barthes, Pennsylvania State University Press, 2017

Cheetham Mark: Landscape into Eco Art: Articulations of Nature Since the ’60s, Pennsylvania State University Press, 2019

Patrizio Andrew: The ecological eye: Assembling an ecocritical art history, Rethinking Art's Histories, 2021

Demos T. J.: Decolonizing Nature: Contemporary Art and the Politics of Ecology, Sternberg Press, 2016

Koudelka Josef, Irena Šorfová: De-creazione, Národní galerie v Praze, 2018

Koudelka Josef, Barré Francois: Industries, Fragment, 2017

Koudelka Josef: Wall, Aperture, 2013

Helmreich Anne: Nature's Truth- Photography, Painting, and Science in Victorian Britain, 2016

Reich, Jan: Bohemia, Galerie Nový Svět, Praha 2005

Bárta, J., Helfert, Z., Horníčková, D., Lutterer, I., Dejmal, I., Jůn, L.., Kotalík, J. T.: Letem českým světem 1898/1998, Studio JB, Lomnice nad Popelkou 1999

Ptáček, Josef: Země krásná, Knižní klub, 2009

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na všech akcích v rámci předmětu, prezence 80%, samostatná tvůrčí práce

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů