Portfolio 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PO3 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má přehled o zásadách komunikace v rámci své profese, umí odpovídat na nabídky a nabídky vytvářet. Má základní znalosti z profese kurátora a je schopen připravit základní výstavní formát. Má vytvořený pracovní plán svého profesního rozvoje.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Jedná se o předmět, který prohlubuje soft skills posluchače a připravuje ho na budoucí profesní úspěšnost. Navazuje na předmět Portfolio 02 a posluchač v něm rozvíjí své prezentační dovednosti a nástroje, účelně používá sociální sítě, vytváří další autorské prezentační nástroje např. webový archiv, vyhledává příležitosti k uplatnění své práce, aktivně komunikuje se kurátory a dalšímu platformami, dle směřování své tvorby.

Hlavní témata

1/ komunikace s kurátory, zapojování se do projektů v oblasti vizuálního umění či společenských věd – obecné a specifické základy

2/ sdílení zkušeností, nabídka příležitostí, nabídka uplatnění

3/ konzultace se kurátory a organizátory festivalů

4/ individuální konzultace zaměření posluchačů

5/ přehled mezinárodních fotografických a multimediální festivalů a událostí

6/ prezentace multimediální tvorby a autorských knih

7/ práce kurátora – přednáška a praktické cvičení – příprava kurátorského projektu

8/ individuální konzultace projektu

9/ příprava autorského či tematického katalogu

10/ protfolio review - advance

11/ sdílení zkušeností z praktických úkolů, seminář, feedback

12/ vytvoření profesního plánu vzhledem na zaměření tvorby studenta a vizi jeho profesního rozvoje

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Lodž http://www.fotofestiwal.com/

Rencontres d'Arles https://www.rencontres-arles.com/Home

Circulations https://www.festival-circulations.com/en/

Darmstadt Photo https://dtdf.de/en/

Dusseldorf photo weekend https://www.duesseldorfphotoplus.de/en/about

Doporučené:

The Fashion Business Manual https://fashionary.org/products/fbm#

Hans Ulrich Obrist Interviews https://www.amazon.com/Hans-Ulrich-Obrist-Interviews-Vol/dp/888158431X

Hodnoticí metody a kritéria

Účast minimálně 80%, pravidelné konzultace a aktivní účast na doprovodných akcích, profesní a autorské portfólio v tištěné i elektronické verzi, absolvování předmětu Portfolio 2

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů