Kresba 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KR2 Z 3 28 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student ovládá základy práce s akvarelem, uhlem, umí retušovat fotografie a pracovat se specifickými technikami na pomezí technického obrazu a kresby.

Forma studia

dílny

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět úzce navazuje na znalosti a dovednosti získané v předmětu Kresba I. Soustřeďuje se na rozvinutí kresebných technik zejména v osvojení intenzity gradientů formou použití doplňkových technik – použití plastické gumy, hadru, houby a akvarelových technik. V závěru předmětu se technika kresby dotýká základů práce s barvou a přesahu do malby.

1-3 – soustředění se na plastické studijní převedení zátiší v různých světelných podmínkách při použití základních kresebných technik

4 – základy práce s akvarelem

5-6 – studie portrétu uhlem

7-8 – studie postavy uhlem

9-10 – vstup do fotografie a technického obrazu formou retuše

11 – speciální techniky na pomezí technického obrazu a kresby – toulenový tisk, kombinace xeroxu a kresby

12 – společná prezentace dosažených výsledků a všech prací, které v předmětu vznikly - hodnocení

Doporučená nebo povinná literatura

Teissig, Karel. Kresba. Praha: Aventinum, 2010.

Jánuš Kubíček and Jiří Hlušička. Jánus Kubiček: Kresba a Grafika = Drawings and Graphics. Brno: Fotep, 2012. Kazlepka, Zdeněk, and Martin Zlatohlávek. Rozmanitosti kresby: italska kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských veřejných sbírkách. Brno : [Praha]: Moravská galerie v Brně ; Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2016.

Antonovič, Vladan, Roman Prahl, and Akademie Výtvarných Umění (Prag). Posedlost kresbou: počátky Akademie umění v Praze, 1800-1835 . Praha: Divus, 1998.

Gombrich, Ernst Hans. Umění a iluze: Studie o psychologii obrazového znázorňování. Praha, Argo 2019. Parramón, José María. Jak kreslit: historické pozadí, materiály a pomůcky, techniky a postupy, teorie a praxe umění kresby. Překlad Magdalena Pechová. České vyd. 2. Praha: Jan Vašut, 1998.

Civardi, Giovanni. Perspektiva: jak zobrazovat objemy a tvary. První české vydání. Praha: Svojtka & Co., 2014. Staněk, Milan a Linc, Rudolf. Technika figurální kresby. 2. vyd., V Idea servis 1. vyd. Praha: Idea servis, 2002.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět vyžaduje aktivní účast v hodinách a průběžné plnění domácích úkolů. Předmět je zakončen zkouškou, která má formu společné prezentace všech prací, které v předmětu vznikly.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů