Chemie pro konzervátory a restaurátory 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRCHR1 zkouška 2 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 12 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lenka LESENSKÁ

Obsah

V rámci kurzu se student seznámí se základy anorganické a organické chemie podstatnými pro pochopení navazujících odborných předmětů. Součástí těchto základních znalostí jsou také chemické výpočty nezbytné pro práci v laboratoři.

Hlavní témata:

1/Úvod do anorganické chemie – stavba atomu, periodický systém, chemická vazba a chemická reakce.

2/Chemie vodíku, kyslíku, dusíku – voda, oxidy a další významné sloučeniny. Teorie kyselin a zásad.

3/Chemie pevných nekovových prvků, chemie halogenů.

4/Kovy a jejich sloučeniny.

5–6/Chemické výpočty – základní fyzikální a chemické veličiny, jednotky, a jejich převody. Výpočet složení směsí a roztoků. Výpočet pH. Stechiometrie chemických reakcí, látkové bilance.

7/Úvod do organické chemie – specifika a struktura organických látek.

8/Základní rozdělení organických látek.

9/Přírodní organické látky.

10/ Praktická cvičení – chemické výpočty

11–12/ Chemické základy fotografického procesu

Výsledky učení

Kurz je koncipovaný, aby poskytoval základní orientaci v oboru chemie a připravil nezbytné teoretické základy pro předměty věnující se oblastem chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Základní literatura:

Zelinger, J., et al.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. 2. vydání, Academia Praha, 1987.

Klikorka, J., et al.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285

Doporučená:

Sedmidubský, D., et al.: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT Praha, 2011, 8070807903

McMurry, J.: Organická chemie, český překlad 8. vydání, VUT Brno, VŠCHT Praha, 2015. 9788070809303

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení je provedeno na základě plnění průběžných cvičení a závěrečné ústní zkoušky.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TR 131
PC učebna KF

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
LESENSKÁ L.
12:20–13:55
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–13:55 Lenka LESENSKÁ PC učebna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů