Historické fotografické techniky 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRHT1 zápočet 3 27 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 27 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 35 až 50 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ČERNOHORSKÝ, Lenka LESENSKÁ, Martin STECKER

Obsah

Historické fotografické techniky se staly v posledních letech středem zájmu zejména v oblasti chápání možnosti fotografie stát se jediným originálem. Tuto možnost nám zprostředkovává řada technologií, které využívají slabě exponovaný negativ prezentovaný na černé podložce. Touto podložkou může být kovová deska opatřená černým lakem, pak se jedná o Ferrotypii, nebo skleněná deska, podložená černým sametem, či černým lakem. Pak se jedná o Ambrotypii. Jako další modifikací tohoto procesu je přenos již hotového kolodiového obrazu za mokra na jiný černý materiál.

Tato technologie známá od roku 1851 má ve své rodině ještě jeden možný přístup, a to vytvoření negativu na skleněné desce, která pak slouží k výrobě pozitivních kopií, které lze neomezeně duplikovat.

Náplní předmětu Historické fotografické techniky 1 je zhotovení obrazu pořízeného na kovovou desku a její finální úprava. Rozměr zhotovené ferotypie bude 18 x 24 cm.

Osnova postupu prací:

1/ Historické a technické kontexty vzniku a možností této technologie, její specifika a modifikace.

2/ příprava a testování a míchání kolodia, různé druhy kolodia s různou dobou zrání a použitelnosti – krátkodobá, střednědobá a dlouhodobí kolodia, vliv na jeho vlastnosti, bez kadmiová kolodia

3/ vývojky a jejich vliv na výsledný obraz, tonalitu

4/ příprava na fotografování, možné zdroje světla, podíl UV záření na dobu expozice.

5/ rozklapovací kazety, či jiné systémy pro vložení kovového či skleněného nosiče, seznámení se s prací s tímto typem kazet a zacházení s mokrým materiálem

6/příprava fotokomory a vlastní fotografování a zpracování materiálu

7/ dokončující zpracování, sušení a lakování ferotypií, filtrování a odvětrávání laků

Výsledky učení

Student umí podle historických postupů adaptovaných do dnešních podmínek zhotovit Ferrotypii.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Mrhar, Peter. Cyanotype Historical and Alternative Photography. Wroclaw, Poland: Peter Mrhar, 2013. ISBN-10: 1492844594

James, Christopher. The Book of Alternative Photographic Processes. Third edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. ISBN-10: 1285089316

Jacobson, Quinn. Chemical Pictures: The Wet Plate Collodion Book : Making Ambrotypes, Tintypes, & Alumitypes, 2013. ISBN-10: 1482659948

Studijní opora: Waldack, Charles. Pojednání o fotografii.

Doporučená literatura:

Anne Cartier-Bresson, Le vocabulaire technique de la photographie (Français) Relié – 6 septembre 2007, ISBN-10: 2862344001

Jacobson, Quinn. Chemical Pictures: Making Wet Collodion Negatives : Albumen, Salt, & Collodio-Chloride Prints, 2013. ISBN-10: 1483933490

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě splnění zkoušky.

Zkouška obsahuje:

a/ odevzdání zvolené techniky v požadovaném provedení

b/ zpráva o průběhu realizace, obsahující přesný popis práce a popis všech anomálií, které během realizace proces ovlivnily a návrh, jak tyto situace řešit, nebo toto řešení použít již i při tomtopostupu.

c/ úspěšné složení ústní zkoušky, kde se shrne celkový postup a případné možnosti alternativního řešení

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů