Základy chemie a toxikologie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRTOX zkouška 2 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lenka LESENSKÁ

Obsah

Předmět si dává za cíl uvést studenty do problematiky bezpečnosti práce v chemické laboratoři (konzervátorské a restaurátorské dílně). Student se seznámí se základními laboratorními postupy včetně zásad bezpečné práce s nebezpečnými a toxickými látkami. Studenti získají přehled toxicitě a negativních účincích vybraných chemických látek na lidský organismus. Pozornost bude věnována také zásadám bezpečného nakládání s chemickými látkami, jejich vlivu na životní prostředí a jak postupovat v případě nehody v chemické laboratoři.

Hlavní témata:

1/ Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, seznámení s laboratorním vybavením a běžnými chemikáliemi.

2/Základní laboratorní operace – vážení, práce s kyselinami a zásadami, stanovení pH, filtrace.

3/Základní laboratorní operace – příprava roztoků solí, úprava teploty roztoku, základní reakce.

4 – 5/Toxikologie – historie, vymezení pojmů, legislativa, zjišťování toxicity látek.

6 – 7/Kategorie nebezpečných a toxických látek, systémy značení, bezpečnostní opatření, skladování, minimalizace rizik na pracovišti.

8/Působení toxických látek na živý organismus.

9 – 10/Chemie a toxikologie ve vztahu k životnímu prostředí.

11/Informační zdroje v chemii a toxikologii.

12/ Praktická cvičení

Výsledky učení

Student bude schopen realizovat základní chemické laboratorní postupy nezbytné pro práci konzervátora-restaurátora fotografických materiálů. Klíčovou součástí práce v chemické laboratoři či konzervátorské a restaurátorské dílně je bezpečnost práce – v rámci kurzu budou studenti podrobně seznámeni se zacházením s chemickými látkami, jejich toxicitou, vlivem na životní prostředí a živé organismy.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Horák J., Linhart I., Klusoň P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, VŠCHT Praha, ISBN 978-80-7080-548-0 (1. vydání 2004, dotisky)

Doporučená:

S.E. Manahan: Fundamentals of Environmental and Toxicological Chemistry. 4th edition, CRC Press 2013;978-1-4665-5316-3

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR 131
PC učebna KF

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ČERNOHORSKÝ J.
10:40–12:15
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:40–12:15 Jiří ČERNOHORSKÝ PC učebna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů