Metody průzkumu fotografických a filmových materiálů

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRMPF zkouška 2 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 12 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Lenka LESENSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lenka LESENSKÁ

Obsah

Předmět je zaměřen na získáních teoretických znalostí a jejich praktickém uplatnění při určování materiálního složení a průzkumu dochovaného stavu fotografických materiálů.V teoretických přednáškách se studenti seznámí s principy a možnostmi jednotlivých analytických metod.

Hlavní témata:

1 základní rozdělení metod průzkumu

2 Zobrazovací metody, průzkum a fotografie v bílém světle,

3 Zobrazovací metody, průzkum a fotografie v různých vlnových délkách světla

4 Ultrafialová a infračervená reflektografie ve falešných barvách (UVR-FC, IRR-FC)

5 Rentgenové radiografické metody: rentgenografie a výpočetní tomografie (XRR, CT), 3D skenování

6 Méně využívané zobrazovací metody

7 – 10 Neinvazivní analytické metody

11-14 Odběr vzorků a metody invazivního průzkumu

Výsledky učení

Studenti získají ucelený přehled o možnostech chemicko-technologického průzkumu fotografických materiálů. Seznámí se principy jednotlivých technik. Na základě těchto vědomostí budou schopni rozhodnout o vhodnosti nebo nutnosti použití technologie pro konkrétní materiál.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

BEZDĚK, Ladislav a FROUZ, Martin. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, 2014. ISBN 978–80–7480–017–7.

BREJCHA, Marcel et al. Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek. Národní památkový ústav, 2015.

ČERMÁKOVÁ, Zdeňka a KOSAŘOVÁ, Veronika. Přenosné přístroje pro infračervenou a Ramanovu spektroskopii. Metodika pro jejich použití v neinvazivním průzkumu malířských děl in situ. Akademie výtvarných umění v Praze, laboratoř ALMA, 2015.

89236–469–6.

DAVIES, Adrian. Digital ultraviolet and infrared photography. 2018. ISBN: 9 78-1-138-20016-6.

DRDÁCKÝ, Miloš, SLÍŽKOVÁ, Zuzana a VALACH, Jaroslav ed. Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek. 2015. e-ISBN 978-80-86246-49-9.

HRADILOVÁ, Janka a HRADIL, David. Neinvazivní průzkum malířských výtvarných děl radiografickými a rentgen- -fluorescenčními metodami. Praha: Akademie výtvarných umění, 2015. ISBN 978–80–87108–60–4.

CHLUMSKÁ, Štěpánka et al. Materiálový průzkum a dokumentace středověkých děl. Deskové malířství a sochařství 1300–1530. Památkový postup. Národní Galerie v Praze, 2017. ISBN 978–80–7035–670–8. ISO 21348, 2007.

KOPECKÁ, Ivana a NEJEDLÝ, Vratislav. Průzkum historických materiálů: analytické metody pro restaurování a památkovou péči. Praha: Grada Publishing a. s., 2005. ISBN 80–247–1060–9.

NOVOTNÁ, Miroslava, KARHAN, Jiří a PECHOVÁ, Dorothea. Metody instrumentální analýzy při průzkumu památek. STOP, 2001.

VERRI, Giovanni a SAUNDERS, David. Xenon flash for reflectance and luminescence (multispectral) imaging in cultural heritage applications. The British Museum Technical Reasearch Bulletin. 8, 2014, s. 83–92.

ZÁRUBA, Kamil et al. Analytická chemie (1. díl). Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2016. ISBN 978–80–7080–950–1.

ZÁRUBA, Kamil et al. Analytická chemie (2. díl). Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2016. ISBN 978–80–7080–951–8.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, zpracování a prezentace seminární práce.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TR 131
PC učebna KF

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
LESENSKÁ L.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:40–12:15 Lenka LESENSKÁ PC učebna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů