Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
703AER Aerobik
 
česky Z 1 2T Z 1 2T Předmět není vypsán
703AKR Akrobacie česky Z 1 2T Z 1 2T
703BAS Basketbal
 
česky Z 1 2T Z 1 2T Předmět není vypsán
703BOS Bojové sporty
 
česky Z 1 2T Z 1 2T Předmět není vypsán
703FIB Fit-ball česky Z 1 2T Z 1 2T
703FLO Florbal česky Z 1 2T Z 1 2T
703FOT Fotbal
 
česky Z 1 2T Z 1 2T Předmět není vypsán
703GYM Gymnastika
 
česky Z 1 2T Z 1 2T Předmět není vypsán
703HOR Horolezectví česky Z 1 4T Z 1 4T
703KAN Kanoistika, rafting
 
česky Z 1 2T Z 1 2T Předmět není vypsán
703KCV Kompenzační cvičení česky Z 1 2T Z 1 2T
703KOC Kondiční cvičení česky Z 1 2T Z 1 2T
703PIL Pilates česky Z 1 2T Z 1 2T
703PLA Plavání česky Z 1 2T Z 1 2T
703POD Pohybové divadlo česky Z 1 2T Z 1 2T
703POS Posilovna česky Z 1 2T Z 1 2T
703TRA Skoky na trampolíně česky Z 1 2T Z 1 2T
703STE1 Step 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
703STE2 Step 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
703STT Stolní tenis
 
česky Z 1 2T Z 1 2T Předmět není vypsán
703VOL Volejbal česky Z 1 2T Z 1 2T
703SEM Šerm česky Z 1 2T Z 1 2T