Florbal

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703FLO zápočet 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jiří FIŘT

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří FIŘT

Obsah

Nejdinamičtěji se rozvíjející kolektivní sportovní hra současnosti, umožňující širokému spektru studentů sportovní i společenské vyžití.

Zvýšené psychické nároky na studium vyžadují i více prostoru pro odreagování, uvolnění, znovu nabití energie do dalšího náročného studia.

  1. seznámení se s danou sportovní aktivitou
  2. osvojení si základních pravidel
  3. osvojení si herních činností jednotlivce
  4. týmové pojetí hry

Výsledky učení

Seznámit posluchače s touto, v poslední době nejdinamičtěji rozvíjející se hrou dávající možnost nejen psychického odreagování, a sportovního vyžití. Jedním z dílčích cílů této pohybové aktivity je navázání kontaktů se studujícími ostatních oborů a fakult AMU.

Předpoklady a další požadavky

Pouze obecné psychomotorické dovednosti, mít chuť něčemu novému se naučit a radost ze hry

Literatura

SKRUŽNÝ, Zdeněk a kol. Florbal - technika, trénink, pravidla hry, Nakl. Grada 2005

Kysel, Jiří. Florbal - kompletní průvodce. Nakl. Grada 2010

Choutka, Dovalil - Sportovní trénink, Olympia 1991

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná docházka - min. 75% semestru

Aktivní zapojení do jednotlivých hodin, kladný přístup.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 7
Sokol Tyršův dům

(Újezd 450, Praha 1)
FIŘT J.
18:30–20:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:30–20:00 Jiří FIŘT Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 7
Sokol Tyršův dům

(Újezd 450, Praha 1)
FIŘT J.
18:30–20:00
(paralelka 2)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:30–20:00 Jiří FIŘT Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 2

Předmět je součástí následujících studijních plánů