Basketbal

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703BAS zápočet 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Simona FIŘTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Simona FIŘTOVÁ

Obsah

Tradiční oblíbená hra vysokoškoláků, umožňující širokému spektru studentů sportovní vyžití.

Zvýšené psychické nároky na studium vyžadují i výše uvedené adekvátní sportovní vyžití - odreagování, uvolnění, znovu nabití energie do dalšího náročného studia.

  1. seznámení se s danou sportovní aktivitou
  2. osvojení si základních pravidel
  3. osvojení si herních činností jednotlivce
  4. týmové pojetí hry

Výsledky učení

Seznámit posluchače s touto míčovou hrou dávající možnost psychického odreagování,a nejen sportovního vyžití. Jedním z dílčích cílů této pohybové aktivity je navázání kontaktů se studujícími ostatních oborů a fakult AMU.

Předpoklady a další požadavky

Pouze obecné psychomotorické dovednosti, mít chuť něčemu novému se naučit a radost ze hry!

Literatura

VELENSKÝ, Michael. Basketbal. Nakl. Grada 2001

DOBRÝ,L., VELENSKÝ,E. Košíková ? teorie a didaktika. Praha, SPN 1980

VELENSKÝ, M. Basketbal. Praha 1998, NS Svoboda.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná docházka - min. 75% semestru

Aktivní zapojení do jednotlivých hodin, kladný přístup.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 7
Sokol Tyršův dům

(Újezd 450, Praha 1)
FIŘTOVÁ S.
18:30–20:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 18:30–20:00 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů