Basketbal

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703BAS Z 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Simona FIŘTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Simona FIŘTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače s touto míčovou hrou dávající možnost psychického odreagování,a nejen sportovního vyžití. Jedním z dílčích cílů této pohybové aktivity je navázání kontaktů se studujícími ostatních oborů a fakult AMU.

Forma studia

Herní cvičení jednotlivců, dvojic a skupin. Základy herních pravidel, etiky. Vlastní hra.

Předpoklady a další požadavky

Pouze obecné psychomotorické dovednosti, mít chuť něčemu novému se naučit a radost ze hry!

Obsah kurzu

Tradiční oblíbená hra vysokoškoláků, umožňující širokému spektru studentů sportovní vyžití.

Zvýšené psychické nároky na studium vyžadují i výše uvedené adekvátní sportovní vyžití - odreagování, uvolnění, znovu nabití energie do dalšího náročného studia.

  1. seznámení se s danou sportovní aktivitou
  2. osvojení si základních pravidel
  3. osvojení si herních činností jednotlivce
  4. týmové pojetí hry

Doporučená nebo povinná literatura

VELENSKÝ, Michael. Basketbal. Nakl. Grada 2001

DOBRÝ,L., VELENSKÝ,E. Košíková ? teorie a didaktika. Praha, SPN 1980

VELENSKÝ, M. Basketbal. Praha 1998, NS Svoboda.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná docházka - min. 75% semestru

Aktivní zapojení do jednotlivých hodin, kladný přístup.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 7
Sokol Tyršův dům

(Újezd 450, Praha 1)
FIŘTOVÁ S.
18:30–20:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 18:30–20:00 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů