Letní kurz

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703LKA zápočet 1 32 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 1 až 6 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Již tradiční vodácký kurz na řece Vltavě rozšířený o lezení na umělé stěně i přírodních skalách, raftování na divoké vodě, kulturní vyžití v Českém Krumlově, na Zlaté Koruně atd.

Výsledky učení

Cílem je otevření nových obzorů, možností vidění světa z jiného pohledu - z lodě, z vrcholu skály... . Je to rozdíl!

Propojení posluchačů škol AMU díky těmto kurzům dává možnost bezprostředního nahlédnutí do problematiky ostatních oborů a navázání další profesní spolupráce. Právě, pro většinu netradiční prostředí a týdenní soužití je tomu ideálním podkladem.

Předpoklady a další požadavky

Chuť něčemu novému se naučit, něco prožít.

Umět plavat je výhodou, nikoli však podmínkou.

Literatura

BÍLÝ, M. a kol. KANOISTIKA, Nakl. GRADA, 2001

Boháč J. 80. let kanoistiky v českých zemích. Praha : ČSK, 1993

ČÁKA, J. Zmizelá Vltava. Nakl. Paseka, 2002

Hodnoticí metody a kritéria

Absolvování kurzu v plném rozsahu.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů