Management fotografických sbírek

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRMFS zkouška 2 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lenka LESENSKÁ

Obsah

Cílem předmětu je seznámit se se základními principy ochrany, administrování a zpřístupňování fotografických sbírek. Výuka probíhá formou přednášek na dílčí témata, která jsou úzce spjata s prací kurátora fotografické sbírky i restaurátora. Na každou přednášku navazuje tematický seminář.

1 – uvedení do tématu; seznámení se základní literaturou a informačními zdroji

2 – fotografické sbírky a sbírkové instituce v ČR a v zahraničí; modelové příklady, jejich specifika

3 – práce s fotografickou sbírkou z pozice kurátora a z pozice restaurátora; spolupráce kurátora s restaurátorem

4 – katalogizace fotografické sbírky; zákl. principy práce s katalogem; typy katalogů a databází; národní a mezinárodní standardy; výzkum jako nedílná součást katalogizace a managementu sbírky

5 – exkurze I

6 – akvizice; zápůjčky a výpůjčky z fotografických sbírek

7 – reprodukování a vystavování předmětů z fotografických sbírek

8 – exkurze II

9 – etické, právní, finanční, logistické a další aspekty správy veřejné fotografické sbírky

10 –depozitář

11 – exkurze III

12 –shrnutí,diskuse

13, 14 – realizační týden – individuální konzultace

Absolventi předmětu se budou orientovat v základní problematice práce s fotografickou sbírkou a v relevantních informačních zdrojích. Budou obeznámeni s pracovními postupy kurátora fotografické sbírky (akvizice, výzkum, katalogizace, digitalizace, zpřístupňování), s důrazem na spolupráci kurátora s restaurátorem.

Výsledky učení

Student zná základní principy ochrany, administrování a zpřístupňování fotografických sbírek.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Elizabeth Edwards – Janice Hart (eds.), Photographs Objects Histories: On the Materiality of Images, Routledge 2004.

Joan M. Schwartz – Terry Cook, Archives, Records, and Power: The Making of Modern memory, Archival Science 2, 2002, s.1-19.

Hilke Arijs (ed.), CoMA 2013: Safeguarding Image Collections, Newcastle upon

Tyne 2014. CoMA

Costanza Caraffa, The photo archive as laboratory. Art history, photography, and materiality, Art Libraries Journal 44, č. 1, s. 37-46.

Doporučená literatura a online zdroje:

Costanza Caraffa (ed.), Photo Archives and the Photographic Memory of Art History, Berlin 2011.

https://www.khi.fi.it/en/photothek/index.php https://www.ica.org/en/publications-archivists-managing-photograph-and-film-

collections https://www.loc.gov/preservation/care/photo.html https://library.dmu.ac.uk//usingarchives https://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/advice-and-guidance/managing-your- collection/developing- collections/cataloguing-archive-collections/

S dalšími relevantními publikacemi budou posluchači seznamováni během kurzu.

Hodnoticí metody a kritéria

Kurz bude zakončen klasifikovanou zkouškou. Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je jednak aktivní účast na přednáškách, seminářích a exkurzích, jednak písemná práce v rozsahu 2–3 normostrany. Studenti budou hodnoceni na základě písemné práce a následné rozpravy.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TR 131
PC učebna KF

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
LESENSKÁ L.
09:00–11:25
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–11:25 Lenka LESENSKÁ PC učebna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů