Kresba 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KR1 Z 3 24 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student ovládá základy kresby.

Forma studia

dílny

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět je koncipován jako ovládnutí a zdokonalení základního vyjadřovacího prostředku vizuálních umělců. Kresba je v oblasti fotografie pojímána jako základní psychomotorická dovednost přepisu 3D reality bez použití fotoaparátu, kterou posluchač využívá v širokém spektru použití od rychlé poznámky, přes koncepci kompozice, k retušovacím dovednostem a k doplnění technického obrazu autorským vstupem, až po vytváření unikátních artefaktů.

Harmonogram

01 – praktická výuka – studijní kresba zátiší – zjištění zkušeností a dovedností posluchačů – feedback, konzultace

02 – zásady studijní kresby – linie vs světlo – srovnání s fotografií

03-06 – rozvíjení studijní kresby zátiší různými základními technikami – tužka, uhel, pero a tuš – srovnání zkušeností, výhod a vhodnosti pro jednotlivé záměry

07, 08– doplnění dovedností formou různých krátkých cvičení – pohybová kresba, poznámková kresba, kresba z paměti, automatická kresba

09 – základy technického kreslení – využití v kompozici a koncepci výstavních projektů

10 – základy technického kreslení – axonometrie vs perspektiva

11 – studijní kresba zátiší s využitím nabytých znalostí – volná kresebná technika

12 – společná prezentace všech prací – hodnocení

Doporučená nebo povinná literatura

Teissig, Karel. Kresba. Praha: Aventinum, 2010.

Kubíček, Jánuš and Jiří Hlušička. Jánuš Kubíček: Kresba a Grafika. Brno: Fotep, 2012.

Kazlepka, Zdeněk, and Martin Zlatohlávek. Rozmanitosti kresby: italska kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských veřejných sbírkách. Brno : [Praha]: Moravská galerie v Brně ; Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2016.

Antonovič, Vladan, Roman Prahl, and Akademie Výtvarných Umění (Prag). Posedlost kresbou: počátky Akademie umění v Praze, 1800-1835 . Praha: Divus, 1998.

Gombrich, Ernst Hans. Umění a iluze: Studie o psychologii obrazového znázorňování. Praha, Argo 2019.

Parramón, José María. Jak kreslit: historické pozadí, materiály a pomůcky, techniky a postupy, teorie a praxe umění kresby. Překlad Magdalena Pechová. České vyd. 2. Praha: Jan Vašut, 1998.

Civardi, Giovanni. Perspektiva: jak zobrazovat objemy a tvary. První české vydání. Praha: Svojtka & Co., 2014. Staněk, Milan a Linc, Rudolf. Technika figurální kresby. 2. vyd., V Idea servis 1. vyd. Praha: Idea servis, 2002.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět vyžaduje aktivní účast v hodinách a průběžné plnění domácích úkolů. Předmět je zakončen zkouškou, která má formu společné prezentace všech prací, které v předmětu vznikly.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů