Historické fotografické techniky 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRHT3 Z 3 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student umí zhotovovat fotografie na tzv. pigmentový papír.

Forma studia

27p+27d / semestr

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Historické fotografické techniky se staly v posledních letech středem zájmu i v oblasti ušlechtilých tisků. Naším cílem bude zhotovené kontaktní kopie na záznamový materiál tzv. pigmentový papír – želatina s roztroušeným pigmentovým barvivem. Fotografie bude pořízena na fotoaparát Chamonix 14 klasické konstrukce s rozměrem negativu 11x14 inch. Náplní předmětu Historické fotografické techniky 3 je zhotovení kontaktní kopie a její finální úprava. Rozměr zhotoveného uhlotisku bude 30 x 40 cm včetně technologických okrajů.

Osnova postupu prací:

1/ Historické a technické kontexty vzniku a možností této technologie, její specifika a modifikace.

2/ příprava pigmentového papíru, výběr a testování vhodného papíru i z hlediska odolnosti v mokrém stavu, nepříliš klížený, střední gramáže

3/ polev pigmentové vrstvy – 12% roztok želatiny s práškovým pigmentem, polev mezi hladítky

4/ senzibilace lázní dichromanu draselného či amonného, vliv koncentrace na výslednou strmost materiálu 5/ expozice denním světlem nebo jiným zdrojem UV záření

6/přenos vytvrzené pigmentové vrstvy na pomocný přenosný materiál, možnosti

penetrace 7/ vyvolání ve vlažné vodě vymytí nevytvrzené vrstvy želatiny s

pigmentem

8/ druhý transfer výběr vhodné podložky a případné penetrace

9/ možnosti jednotransférového přenosu vyvolání se provádí na finální podložce

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Mrhar, Peter. Cyanotype Historical and Alternative Photography. Wroclaw, Poland: Peter Mrhar, 2013. ISBN-10: 1492844594

James, Christopher. The Book of Alternative Photographic Processes. Third edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. ISBN-10: 1285089316

Jacobson, Quinn. Chemical Pictures: The Wet Plate Collodion Book : Making Ambrotypes, Tintypes, & Alumitypes, 2013. ISBN-10: 1482659948

Studijní opora: Waldack, Charles. Pojednání o fotografii.

Doporučená literatura:

Anne Cartier-Bresson, Le vocabulaire technique de la photographie (Français) Relié – 6 septembre 2007, ISBN-10: 2862344001

Jacobson, Quinn. Chemical Pictures: Making Wet Collodion Negatives : Albumen, Salt, & Collodio-Chloride Prints, 2013. ISBN-10: 1483933490

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě splnění zkoušky.

Zkouška obsahuje:

a/ odevzdání zvolené techniky v požadovaném provedení

b/ zpráva o průběhu realizace, obsahující přesný popis práce a popis všech anomálií, které během realizace proces ovlivnily a návrh jak tyto situace řešit, nebo toto řešení použít již i při tomto postupu.

c/ úspěšné složení ústní zkoušky, kde se shrne celkový postup a případné možnosti alternativního řešení

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů