Historické fotografické techniky 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRHT4 Z 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student umí zhotovovat fotografie na slaný papír.

Forma studia

27p+27d / semestr

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Osnova postupu prací: Slaný papír

1/ historické a technické kontexty vzniku a možností této technologie, její specifika a modifikace.

2/ příprava a testování, výběr papíru, jemný bavlněný, či lněný, důležitá je nepřítomnost železa, řešení zvýšení kontrastu, přídavek citranu sodného (jedna z možností, zkoušení dalších variant)

3/ napuštění papíru NaCl se provádí plavením papíru na hladině roztoku

4/ senzibilizace roztokem AgNO3

5/ příprava na fotografování, expozice, provádí se do bronzování nekrytého okraje papíru

6/ praní

7/ tónování

8/ ustálení – odstranění z vyvolaného materiálu nezreagovaný halogenid stříbrný

9/ praní, sušení a adjustace

Kalotypie – slaný negativ, vychází ve svém principu ze slaného papíru při expozici je však tvořen latentní obraz, který se zviditelní vyvoláním. Proces nemá přesnou recepturu, byl často modifikován, i doba zprůhlednění se mění, v některých případech se voskování provádí před sensibilizací (LeGrey)

Příprava materiálu a zhotovení kalotypického snímku:

1/ nanesení AgNO3na povrch papíru

2/ nasáknutí papíru KI –vznikl tzv. jodisovanýpapír

3/ sensibilizace roztokem kyseliny gallovéa AgNO3 před expozicí

4/ expozice

5/ vyvolávání obrazu roztokem kys. gallovéa AgNO3

6/ odstranění nezreagovaného AgNO3 pomocí lázně KBr 7/ ustálení

8/ voskování

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Mrhar, Peter. Cyanotype Historical and Alternative Photography. Wroclaw, Poland: Peter Mrhar, 2013. ISBN-10: 1492844594

James, Christopher. The Book of Alternative Photographic Processes. Third edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. ISBN-10: 1285089316

Jacobson, Quinn. Chemical Pictures: The Wet Plate Collodion Book : Making Ambrotypes, Tintypes, & Alumitypes, 2013. ISBN-10: 1482659948

Studijní opora: Waldack, Charles. Pojednání o fotografii.

Doporučená literatura:

Anne Cartier-Bresson, Le vocabulaire technique de la photographie (Français) Relié – 6 septembre 2007, ISBN-10: 2862344001

Jacobson, Quinn. Chemical Pictures: Making Wet Collodion Negatives : Albumen, Salt, & Collodio-Chloride Prints, 2013. ISBN-10: 1483933490

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě splnění

zkoušky. Zkouška obsahuje:

a/ odevzdání zvolené techniky v požadovaném provedení

b/ zpráva o průběhu realizace, obsahující přesný popis práce a popis všech anomálií, které během realizace proces ovlivnily a návrh jak tyto situace řešit, nebo toto řešení použít již i při tomto postupu.

c/ úspěšné složení ústní zkoušky, kde se shrne celkový postup a případné možnosti alternativního řešení

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů