Kresba 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KR4 zápočet 3 24 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lenka LESENSKÁ, Martin STECKER

Obsah

Předmět navazuje na předměty Kresba 1 a Kresba 2, soustředí se na využití technik vyučovaných v těchto předmětech při digitálních úpravách fotografií, tedy zejména na:

V předmětu se nepracuje s archivními fotografiemi či s fotografiemi, které by měly historickou hodnotu. Studenti si pro účely dílem zhotoví vlastní fotografie, na nichž budou dílčí techniky trénovat.

Výsledky učení

Student ovláda základní digitální techniky manipulace a úprav fotografií.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BORÝSKOVÁ, Š. Úpravy povrchu negativů. (Treated surfaced layers on negatives). In Fo- rum pro Konzervátory-Restaurátory, 2011, pp. 34-36.

CTEIN. (2010). Digital restoration from start to finish: How to repair old and damaged photographs (2nd ed). Focal Press/Elsevier.

AYRES, G. B. How to paint photographs in water colors and in oil how to work in crayon, make the chromo-photograph, retouch negatives. 6th Ed. New York: Daniel Appleton & Company, 1883.

CERMANOVÁ, T. Retuše skleněných deskových negativů (Retouching Glass Plate Nega- tives). In Restaurování a ochrana uměleckých děl / retuše uměleckých děl. Sdružení pro Ochranu Památek Arte-fakt, Litomysl. Czech Republic, 2010, pp. 16-18.

JOHNSON, R. The art of retouching and improving negatives and prints. 14th Ed. Boston: American Photographic Publishing Co, 1941. https://archive.org/details/artofretouchinga000681mbp

PIQUEPÉ, P. Practical treatise on enamelling and retouching photography. London: Piper & Carter, 1886. https://archive.org/details/practicaltreati00piqugoog

WEISMAN, C. A complete treatise on artistic retouching, modeling, etching, art and nature, art and photography, character, chiaroscuro, composition, style and individuality. Saint Louis: H. A. Hyatt, 1903. https://archive.org/details/treatiseonartist00weis

Doporučená literatura:

TŮMA, Tomáš. Kreativní digitální fotografie: montáž, retuš, umělecké techniky / Tomáš Tůma. 2005. ISBN 8025108864.

FINEMAN, M. Faking It: Manipulated Photography before Photoshop. New York: The Metro- politan Museum of Art, 2012.

JOHNSON, R. A complete treatise on the art of retouching photographic negatives. 4th Ed. London, Marion and Co, 1898. https://archive.org/details/completetreatise00john_0

KLARY, C. L’art de retoucher les négatifs photographiques. 4th Ed. Paris: Gauthier-Villars et Fils, Imprimeurs-Libraires, 1897.

OURDAN, J. P. The art of retouching. New York: E. & H. T. Antohny & Co., 1880. https://archive.org/details/artofretouching00ourdiala

WAKEFIELD, George L. Dye retouching and print finisching. Dye retouching and print finisching George L. Wakefield [online]. 1945 [cit. 2022-10-02].

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět vyžaduje aktivní účast v hodinách a průběžné plnění domácích úkolů. Předmět je zakončen zápočtem, který je udělen na základě společné prezentace a diskkuse všech prací, které v předmětu každý studnet vytvořil.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost
()
LESENSKÁ L.
10:40–12:15
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:40–12:15 Lenka LESENSKÁ
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů