Klauzurní zkouška 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRKB2 zkouška 1 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lenka LESENSKÁ, Martin STECKER

Obsah

Závěrečná zkouška letního semestru, při které student předkládá klauzurní komisi výsledky své práce za zimního semestru. Hlavní částí je restaurovaný předmět, nebo soubor předmětů se zpracovaným protokolem o provedených konzervátorských průzkumech, návrh na konzervování a konzervátorská dokumentace s doloženou fotodokumentací. Protokoly, návrh na konzervování a konzervátorskou dokumentaci odevzdává 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf. Předkládá všechna cvičení předmětů zimního semestru akademického roku.

Výsledky učení

Student je obeznámen se základními pravidly, explikace a obhajoby vlastní tvory. Student chápe význam zpětné vazba a umí ji reflektovat.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Literatura určená k předmětům, v jejichž rámci student vytvořil díla, jež prezentuje klauzurní komisi.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška na základě hodnocení komise.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky

paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů