Klauzurní zkouška 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KLAU2 ZK 1 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je obeznámen se základními pravidly prezentace, explikace a obhajoby vlastní tvorby.

Student umí pracovat se zpětnou vazbou a umí ji promítnou do vlastního tvůrčího přístupu.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Klauzurní zkouška je důležitým nástrojem ukončení a ověření znalostí, dovedností a nabytých zkušeností posluchače během každého semestru studia. Skládá se z prezentace semestrálního výstavního projektu, prezentace autorského portfolia, prezentace vybraných výsledků všech praktických a vybraných teoretických předmětů. Cílem je shrnout veškerou práci, kterou posluchač během semestru zrealizoval či kterou dovedl do formy prezentovatelné rozpracovanosti. Pro posluchače představuje především možnost retrospekci svého tvůrčího procesu, nahlédnutí slabých a nosných tvůrčích kroků a využití feedbacku a nadhledu komise k dalšímu rozvoji a syntéze výsledků jednotlivých předmětů k přípravě na státní závěrečnou zkoušku.

Specifikace – klauzurní zkouška 2 – reflexe zahrnutí všech předmětů do posluchačova uměleckého směřování, zpřesnění explikace a autorského portfolia, zvýšení důrazu na komunikaci s divákem, kurátorem a institucí.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura určená k předmětům, v jejichž rámci student vytvořil díla, jež prezentuje klauzurní komisi.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška před komisí

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů