Zimní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307ZMPVA zkouška 2 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek ALT, Markéta KINTEROVÁ, Rudolf PREKOP, Evgenii SMIRNOV, Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obsah

Předmět má formu semináře a společných konzultací na určené téma. Druhé téma magisterských praktik je obvykle určeno konferencí, která probíhá v polovině listopadu. Jedná se o témata jako např. paratexty fotografie, časové konzervy, kreativní zneužití technologie, atomový antropocén apod. Posluchači pracují s tématem k němuž dostanou poměrně rozsáhlý teoretický základ, který je doplněn prací konkrétních umělců, projekty, které přesahují disciplíny vizuálního umění. Posluchači se učí vyhledávat, analyzovat a rozvíjet inspirační zdroje v oblasti výrazných tendencí a tvorbě svých předchůdců. Předmět je úzce spjat s ostatními předměty magisterských praktik a může být doplněn návštěvou specializované instituce.

1účast na konferenci

2– společná prezentace – reflexe příspěvků z konference – referát, prezentace

3– vlastní výzkum a analýza tématu – autorské rozšíření přístupu k tématu, vlastní inspirační zdroje

04-05 seminář – diskuze rozšíření problematiky a její aplikace ve vizuálním umění

06 – společná prezentace počátku autorského výzkumu založená na vizuálních příkladech a referátu Výsledky učení: Student umí vyhledávat, analyzovat a rozvíjet inspirační zdroje jeho vlastní tvorby, v tomto semestru se dále naučí využívat badatelsky zaměřených konferencí jakožto zdroje inspirace a teoreticko- metodologického ukotvení vlastní práce.

Výsledky učení

Student umí vyhledávat, analyzovat a rozvíjet inspirační zdroje jeho vlastní tvorby, v tomto semestru se dále naučí využívat badatelsky zaměřených konferencí jakožto zdroje inspirace a teoreticko- metodologického ukotvení vlastní práce.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná literatura:

Odvíjí se vždy od určeného tématu praktika.

Studijní opora pro předmět Zimní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza.

Doporučená literatura:

Cotter, Lucy, Lawrence Abu Hamdan, and Hatje-Cantz-Verlag. Reclaiming Artistic Research. Hate Cantz, 2019. Borgdorff, Henk, Peter Peters, and Trevor Pinch, eds. Dialogues between Artistic Research and Science and Technology Studies. Routledge Advances in Art and Visual Studies. New York: Routledge, 2020.

Borgdorff, Henk. The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia. Amsterdam: Leiden University Press, 2012.

Schwab, Michael, ed. Transpositions: Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research. Orpheus Institute Series. Leuven (Belgium): Leuven University Press, 2018.

Mersch, Dieter et al. Manifesto of Artistic Research. Diaphanes 2020.

Butt, Danny. Artistic Research in the Future Academy. Bristol, UK Chicago, USA: Intellect, 2017.

Schwab, Michael, and Henk Borgdorff, eds. The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia. Leiden: Leiden University Press, 2014.

Hannula, Mika, Juha Suoranta, and Tere Vadén. Artistic Research Methodology: Narrative, Power and the Public. Critical Qualitative Research, Vol. 15. New York: Peter Lang, 2014.

Szendy, Peter, and Jan Plug. The Supermarket of the Visible: Toward a General Economy of Images, 2019. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1863970.

Bridle, James. New Dark Age: Technology, Knowledge and the End of the Future. London ; Brooklyn, NY: Verso, 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen klasifikovanou zkouškou. Předpokladem absolvování předmětu je pravidelná účast na semináři, příprava a prezentace požadovaných tematických prezentací nebo referátů, (pokud není určeno jinak jedná se o jednu tematickou prezentaci na počátku tematického cyklu a jednu prezentaci doplněnou písemným referátem o rozsahu 2-3 normostran, který je zároveň podkladem pro explikaci vlastního projektu. Zkouška probíhá formou společné konzultace nad dosaženými výsledky.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 111
Učebna KF 111

(Lažanský palác)
ŠIMLOVÁ Š.
SMIRNOV E.

12:20–17:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–17:00 Štěpánka ŠIMLOVÁ
Evgenii SMIRNOV
Učebna KF 111
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů