Ateliér restaurování a konzervování fotografie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRAR4 ZK 8 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zná možnosti, metody provedení a způsoby interpretace výsledků neinvazivních a invazivních metod průzkumu fotografií.

Forma studia

28p+140d

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Studenti se seznámí s technikami s technologiemi konzervování a restaurování fotografických materiálů. Zároveň si zvolené technologie prakticky vyzkouší. V průběhu semestru pod dohledem pedagoga provedou komplexní restaurátorský zásah na daném fotografickém objektu nebo souboru.

1-12 provedení restaurátorského zásahu na základě návrhu na restaurování ze zimního semestru

13, 14 realizační týden – individuální konzultace

Tento semestr se soustředí na:

Neinvazivní metody průzkumu fotografií – Možnosti, metodika provedení, interpretace výsledků

Invazivní metody průzkumu fotografií – Možnosti, metodika provedení, interpretace výsledků

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

EATON, George T. Conservation of photographs. Rochester, NY: Eastman Kodak Co., ©1985. 156

s. ISBN 0- 87985-352-2.

NORRIS, Debra Hess, ed. a GUTIERREZ, Jennifer Jae, ed. Issues in the conservation of photographs. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, [2010], ©2010. xvii, 734 stran. Readings in conservation. ISBN 978-1- 60606-000-1.

Photographic Materials - Wiki [online]. USA: AIC, 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: http://www.conservation- wiki.com/wiki/Photographic_Materials

Wilhelm, H. G., & Brower, C. (1993). The permanence and care of color photographs: traditional and digital color prints, color negatives, slides, and motion pictures. Grinnell, Iowa, U.S.A.: Preservation Pub. Co. ISBN 0-911515-00- 3

Damage Atlas for Photographic materials [online]. Ceroart, 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: https://journals.openedition.org/ceroart/1770

ČERNÁ, Alena a kol. Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu: v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu v používaných evidenčních systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich. 1. vydání. Praha: Národní památkový ústav, 2017. 139 stran. Odborné a metodické publikace; svazek 89. ISBN 978-80-7480-077-1.

APPELBAUM, Barbara. Conservation treatment methodology. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2007. xxix, 437 p. ; 22 cm. ISBN 978-0-7506-8274-9..

The Paper conservator: the journal of the Institute of Paper Conservation. [London]: Institute of Paper Conservation, 1976-2007. ISSN 0309-4227.

The Conservator. [London]: IIC United Kingdom Group, 1977-2008. ISSN 0140-0096.

Wilhelm Imaging Research [online]. 2010 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: http://wilhelm- research.com/index.html

Doporučená literatura:

Paul Messier Photograph Conservation [online]. Paul Messier, 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: https://www.paulmessier.com/resources

Topics in Photographic preservation [online]. Washington: American Institute for Conservation Photographic Materials Group, 2015 [cit. 2020-01-08]. Dostupné z: http://resources.conservation- us.org/pmg-topics/

Journal of paper conservation: IADA reports.. Stuttgart: FOTOTEXT Verlag Wolfgang Jaworek. ISSN 1868-0860.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě práce na restaurátorském projektu a restaurátorské dokumentace.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů