Grafický design a fotografie 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307GD8 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je obeznámen s vizuálními strategiemi současného grafického designu. Student umí realizovat koncepci vlastní autorské knihy.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

V posledním ročníku studia seminář Grafický design a fotografie 3 a 4 představuje jakousi pomocnou platformu pro realizaci finální fotografické publikace, která je na konci letního semestru součástí magisterské práce. Výuka probíhá převážně formou individuálních konzultací nad rozpracovanými projekty. Řeší se konkrétní problémy při grafické úpravě a celkovém pojetí publikace. Hledá se adekvátní materiál pro výrobu, vhodná reprodukční technika a odpovídající forma vazby. Cílem je vyrobit reálnou knihu, která napomáhá k artikulaci autorova uměleckého postoje. Výuka v semináři probíhá formou individuálních konzultací, prezentací ukázek a samostatnou prací v programech.

1 příprava digitálních podkladů pro tisk

2 volba formátu

3 typy knižních vazeb: průmyslové (V1-V9), ruční (např. japonská)

4 rozlišení kvalit papíru

5ořez, skládání, bigování

6další potisknutelné materiály

7možnosti nízkonákladového tisku

8 návrh knižní obálky

9 netradiční typy tiskovin (např. sada sešitů, manžeta nebo krabička na knihu)

10 technické náležitosti knihy (titul, impresum, tiráž)

11dokončovací práce

12prezentace výstupu a komentáře

13, 14 - realizační týden - individuální konzultace

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ANTON, Kelly Kordes, CRUISE, John, eds. Adobe InDesign CC: Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, Brno, 2017. ISBN 978-80-251-4857-0

BERAN, Vladimír, ed. Aktualizovaný typografický manuál. Osmé vydání. Praha: Kafka design, 2012. ISBN 978-80-260- 7606-3

HOLLIS, Richard. Graphic Design: A Concise History. London: Thames & Hudson, 2014. ISBN 978-0-500-20347- 7

KRÁL, Jindřich Moderní knihařství? Souborné zpracování poznatků z oboru. Brno, Sursum, 1999 DOLEŽAL, Jaroslav. Vazby knih. Praha, SNTL, Polytechnická knižnice 1987

Doporučená literatura:

AYNSLEY, Jeremy. A Century of Graphic Design. New York: Barron’s Educational Series, 2001. ISBN 0-7641-5324-2 BAUR, Ruedi, BOOM, Irma, GOGGIN, James, eds. Area 2. London, New York: Phaidon Press, 2008. ISBN 978-0-7148- 4855-6

BEEKE, Anthon, BELL, Nick, CATO, Ken, eds. Area. London, New York: Phaidon Press, 2003. ISBN 978-0-7148-4325-4 BROUSIL, Tomáš, DOČEKALOVÁ, Petra, eds. Typo 9010: Czech Digitized Typeface 1990–2010. Praha: BiggBoss, 2015. ISBN 978-80-906019-5-6

TWOPOINTS.NET, ed. Pretty Ugly: Visual Rebellion in Design. Berlin: Gestalten, 2012. ISBN 978-3-89955-423-6 BOSÁK, Petr, JANSA, Robert, eds. Proto: Grafický design a současné umění. Praha: tranzit.cz, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013. ISBN 978-80-87259-22-1, ISBN 978- 80-86863-60-3, ISBN 978-80-905691-0-2

Doporučené online zdroje:

fontsinuse.com, trendlist.org, typographicposters.com, picto.cz, mindsparklemag.com, crapisgood.com, posterzine.com, superpaper.de

Doporučená literatura:

AYNSLEY, Jeremy. A Century of Graphic Design. New York: Barron’s Educational Series, 2001. ISBN 0-7641-5324-2 BAUR, Ruedi, BOOM, Irma, GOGGIN, James, eds. Area 2. London, New York: Phaidon Press, 2008. ISBN 978-0-7148- 4855-6

BEEKE, Anthon, BELL, Nick, CATO, Ken, eds. Area. London, New York: Phaidon Press, 2003. ISBN 978-0-7148-4325-4 BROUSIL, Tomáš, DOČEKALOVÁ, Petra, eds. Typo 9010: Czech Digitized Typeface 1990–2010. Praha: BiggBoss, 2015. ISBN 978-80-906019-5-6

TWOPOINTS.NET, ed. Pretty Ugly: Visual Rebellion in Design. Berlin: Gestalten, 2012. ISBN 978-3-89955-423-6 BOSÁK, Petr, JANSA, Robert, eds. Proto: Grafický design a současné umění. Praha: tranzit.cz, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013. ISBN 978-80-87259-22-1, ISBN 978- 80-86863-60-3, ISBN 978-80-905691-0-2

Doporučené online zdroje:

fontsinuse.com, trendlist.org, typographicposters.com, picto.cz, mindsparklemag.com, crapisgood.com, posterzine.com, superpaper.de

Hodnoticí metody a kritéria

Na základě předchozí přípravy během zimního semestru dochází k samotné realizaci autorské fotografické publikace, která je součástí magisterské práce. Snahou by mělo být dokončení a precizní zpracování tiskových podkladů pro realizaci knihy v materiálu. Důležité je správné načasování tisku a dokončovacích prací. Podle povahy zvoleného tématu je možné uplatnit jak ručně, tak průmyslově šitou vazbu.

Předmětem hodnocení je odevzdání vytištěné a svázané knihy. Hodnotí se výtvarná invence, ale i technické zpracování publikace. Vyžadována je pravidelná účast na semináři.

Specifikace požadovaného výstupu:

Tiskový výstup chápaný jako konečný autorizovaný stav. Vytištěná a knihařsky dokončená finální kniha.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů